Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nes Rør AS
Juridisk navn:  Nes Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62353680
Meierigården Tingnesvegen 761 Meierigården Tingnesvegen 761 Fax: 62353690
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 876725622
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/12/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Nes Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.39%
Resultat  
  
22.78%
Egenkapital  
  
0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.597.000 5.717.000 5.993.000 5.542.000 4.888.000
Resultat: 1.951.000 1.589.000 1.581.000 1.492.000 1.287.000
Egenkapital: 1.533.000 1.530.000 1.419.000 1.430.000 1.339.000
Regnskap for  Nes Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.597.000 5.717.000 5.993.000 5.542.000 4.888.000
Driftskostnader -4.679.000 -4.171.000 -4.448.000 -4.081.000 -3.648.000
Driftsresultat 1.918.000 1.547.000 1.546.000 1.462.000 1.240.000
Finansinntekter 35.000 44.000 36.000 30.000 46.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 34.000 42.000 35.000 29.000 46.000
Resultat før skatt 1.951.000 1.589.000 1.581.000 1.492.000 1.287.000
Skattekostnad -448.000 -378.000 -391.000 -401.000 -346.000
Årsresultat 1.503.000 1.211.000 1.190.000 1.090.000 941.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 333.000 373.000 413.000 55.000
Sum omløpsmidler 3.930.000 3.240.000 3.256.000 3.010.000 3.222.000
Sum eiendeler 4.230.000 3.573.000 3.629.000 3.423.000 3.277.000
Sum opptjent egenkapital 1.333.000 1.330.000 1.219.000 1.230.000 1.139.000
Sum egenkapital 1.533.000 1.530.000 1.419.000 1.430.000 1.339.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 14.000 18.000 23.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.687.000 2.030.000 2.193.000 1.972.000 1.937.000
Sum gjeld og egenkapital 4.230.000 3.574.000 3.630.000 3.425.000 3.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.591.000 5.717.000 5.993.000 5.419.000 4.879.000
Andre inntekter 6.000 0 0 123.000 10.000
Driftsinntekter 6.597.000 5.717.000 5.993.000 5.542.000 4.888.000
Varekostnad -2.384.000 -2.016.000 -2.201.000 -2.078.000 -1.833.000
Lønninger -1.613.000 -1.492.000 -1.534.000 -1.407.000 -1.198.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -682.000 -663.000 -713.000 -596.000 -617.000
Driftskostnader -4.679.000 -4.171.000 -4.448.000 -4.081.000 -3.648.000
Driftsresultat 1.918.000 1.547.000 1.546.000 1.462.000 1.240.000
Finansinntekter 35.000 44.000 36.000 30.000 46.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 34.000 42.000 35.000 29.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.100.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 1.503.000 1.211.000 1.190.000 1.090.000 941.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 333.000 373.000 413.000 55.000
Sum anleggsmidler 300.000 333.000 373.000 413.000 55.000
Varebeholdning 684.000 738.000 587.000 594.000 647.000
Kundefordringer 927.000 660.000 653.000 236.000 536.000
Andre fordringer 97.000 139.000 150.000 113.000 222.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.222.000 1.704.000 1.867.000 2.068.000 1.816.000
Sum omløpsmidler 3.930.000 3.240.000 3.256.000 3.010.000 3.222.000
Sum eiendeler 4.230.000 3.573.000 3.629.000 3.423.000 3.277.000
Sum opptjent egenkapital 1.333.000 1.330.000 1.219.000 1.230.000 1.139.000
Sum egenkapital 1.533.000 1.530.000 1.419.000 1.430.000 1.339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 14.000 18.000 23.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 14.000 18.000 23.000 0
Leverandørgjeld 168.000 155.000 125.000 138.000 204.000
Betalbar skatt 452.000 382.000 396.000 379.000 346.000
Skyldig offentlige avgifter 429.000 263.000 339.000 334.000 268.000
Utbytte -1.500.000 -1.100.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 138.000 130.000 132.000 120.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 2.687.000 2.030.000 2.193.000 1.972.000 1.937.000
Sum gjeld og egenkapital 4.230.000 3.574.000 3.630.000 3.425.000 3.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.243.000 1.210.000 1.063.000 1.038.000 1.285.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4
Soliditet 36.2 42.8 39.1 41.8 40.9
Resultatgrad 29.1 27.1 25.8 26.4 25.4
Rentedekningsgrad 1 773.5 1 1492.0
Gjeldsgrad 1.8 1.3 1.6 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 46.2 44.5 43.6 43.6 39.3
Signatur
14.05.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex