Nes Revmatikerforening
Juridisk navn:  Nes Revmatikerforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63900609
Postboks 163 Høievegen 5 Fax:
2151 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 994426362
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/1/1984 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
1155.56%
Resultat  
  
78.29%
Egenkapital  
  
-18.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 95.000 -9.000 122.000 235.000 146.000
Resultat: -28.000 -129.000 18.000 99.000 17.000
Egenkapital: 125.000 153.000 283.000 264.000 165.000
Regnskap for  Nes Revmatikerforening
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 95.000 -9.000 122.000 235.000 146.000
Driftskostnader -124.000 -120.000 -105.000 -138.000 -129.000
Driftsresultat -29.000 -130.000 17.000 97.000 17.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 0
Resultat før skatt -28.000 -129.000 18.000 99.000 17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -129.000 18.000 99.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 6.000 7.000 9.000 11.000
Sum omløpsmidler 121.000 148.000 276.000 256.000 154.000
Sum eiendeler 125.000 154.000 283.000 265.000 165.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 153.000 283.000 264.000 165.000
Sum egenkapital 125.000 153.000 283.000 264.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 125.000 153.000 283.000 264.000 165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 19.000 28.000 31.000 5.000
Andre inntekter 77.000 -29.000 93.000 204.000 141.000
Driftsinntekter 95.000 -9.000 122.000 235.000 146.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -119.000 -103.000 -136.000 -129.000
Driftskostnader -124.000 -120.000 -105.000 -138.000 -129.000
Driftsresultat -29.000 -130.000 17.000 97.000 17.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -129.000 18.000 99.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 6.000 7.000 9.000 11.000
Sum varige driftsmidler 4.000 6.000 7.000 9.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 6.000 7.000 9.000 11.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 148.000 276.000 256.000 154.000
Sum omløpsmidler 121.000 148.000 276.000 256.000 154.000
Sum eiendeler 125.000 154.000 283.000 265.000 165.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 153.000 283.000 264.000 165.000
Sum egenkapital 125.000 153.000 283.000 264.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 125.000 153.000 283.000 264.000 165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 121.000 148.000 276.000 256.000 154.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -30.5 1444.4 13.9 41.3 11.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -22.4 -84.3 6.4 37.5 10.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex