Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nes Servicecenter AS
Juridisk navn:  Nes Servicecenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62353200
Bryggevegen 21 Bryggevegen 21 Fax: 62353385
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 981569032
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/1/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.39%
Resultat  
  
291.84%
Egenkapital  
  
12.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.561.000 3.379.000 3.443.000 3.811.000 3.202.000
Resultat: 94.000 -49.000 68.000 -24.000 27.000
Egenkapital: 601.000 536.000 574.000 522.000 539.000
Regnskap for  Nes Servicecenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.561.000 3.379.000 3.443.000 3.811.000 3.202.000
Driftskostnader -3.472.000 -3.432.000 -3.376.000 -3.836.000 -3.175.000
Driftsresultat 90.000 -52.000 68.000 -25.000 27.000
Finansinntekter 7.000 6.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 5.000 4.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 94.000 -49.000 68.000 -24.000 27.000
Skattekostnad -30.000 11.000 -17.000 7.000 -8.000
Årsresultat 65.000 -37.000 51.000 -17.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 484.000 667.000 589.000 618.000 682.000
Sum omløpsmidler 507.000 506.000 549.000 621.000 552.000
Sum eiendeler 991.000 1.173.000 1.138.000 1.239.000 1.234.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 436.000 474.000 422.000 439.000
Sum egenkapital 601.000 536.000 574.000 522.000 539.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 0 6.000 3.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 367.000 636.000 559.000 714.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 992.000 1.172.000 1.139.000 1.239.000 1.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.154.000 3.073.000 3.134.000 3.423.000 2.834.000
Andre inntekter 408.000 306.000 309.000 388.000 368.000
Driftsinntekter 3.561.000 3.379.000 3.443.000 3.811.000 3.202.000
Varekostnad -1.479.000 -1.428.000 -1.552.000 -1.655.000 -1.592.000
Lønninger -816.000 -1.229.000 -1.073.000 -1.362.000 -952.000
Avskrivning -75.000 -73.000 -69.000 -65.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.102.000 -702.000 -682.000 -754.000 -595.000
Driftskostnader -3.472.000 -3.432.000 -3.376.000 -3.836.000 -3.175.000
Driftsresultat 90.000 -52.000 68.000 -25.000 27.000
Finansinntekter 7.000 6.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 5.000 4.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 -37.000 51.000 -17.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 0 0 0
Fast eiendom 174.000 193.000 211.000 190.000 204.000
Maskiner anlegg 310.000 468.000 378.000 428.000 478.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 484.000 661.000 589.000 618.000 682.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 484.000 667.000 589.000 618.000 682.000
Varebeholdning 230.000 210.000 262.000 254.000 209.000
Kundefordringer 71.000 82.000 86.000 81.000 73.000
Andre fordringer 20.000 18.000 17.000 24.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 187.000 196.000 184.000 262.000 214.000
Sum omløpsmidler 507.000 506.000 549.000 621.000 552.000
Sum eiendeler 991.000 1.173.000 1.138.000 1.239.000 1.234.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 436.000 474.000 422.000 439.000
Sum egenkapital 601.000 536.000 574.000 522.000 539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 0 6.000 3.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt -53.000 0 -131.000 -12.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 0 6.000 3.000 9.000
Leverandørgjeld 184.000 167.000 205.000 165.000 152.000
Betalbar skatt 0 0 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 69.000 79.000 105.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 400.000 391.000 457.000 433.000
Sum kortsiktig gjeld 367.000 636.000 559.000 714.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 992.000 1.172.000 1.139.000 1.239.000 1.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 -130.000 -10.000 -93.000 -134.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.8 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.5 0.6 0.6
Soliditet 60.6 45.7 50.4 42.1 43.7
Resultatgrad 2.5 -1.5 2 -0.7 0.8
Rentedekningsgrad 4 3 -23.0 14.5
Gjeldsgrad 0.7 1.2 1 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.8 -3.9 6.2 -1.9 2.4
Signatur
08.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex