Nesegutane As
Juridisk navn:  Nesegutane As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99223972
Navrastikksmyro 13 Sandvikvågvegen 700 Fax:
5412 Stord 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Vestland Fitjar
Org.nr: 994028898
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Stord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.5%
Resultat  
  
352%
Egenkapital  
  
325%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.251.000 1.702.000 896.000 12.000 194.000
Resultat: 113.000 25.000 96.000 -28.000 -6.000
Egenkapital: 136.000 32.000 7.000 -89.000 -60.000
Regnskap for  Nesegutane As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.251.000 1.702.000 896.000 12.000 194.000
Driftskostnader -1.139.000 -1.678.000 -800.000 -41.000 -200.000
Driftsresultat 112.000 24.000 96.000 -28.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 113.000 25.000 96.000 -28.000 -6.000
Skattekostnad -9.000 0 0
Årsresultat 104.000 25.000 96.000 -28.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 108.000 113.000 117.000 0
Sum omløpsmidler 543.000 941.000 318.000 24.000 0
Sum eiendeler 646.000 1.049.000 431.000 141.000 0
Sum opptjent egenkapital 36.000 -68.000 -93.000 -189.000 -160.000
Sum egenkapital 136.000 32.000 7.000 -89.000 -60.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 509.000 1.017.000 423.000 230.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 646.000 1.049.000 430.000 141.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.239.000 1.694.000 896.000 12.000 194.000
Andre inntekter 12.000 8.000 0 0
Driftsinntekter 1.251.000 1.702.000 896.000 12.000 194.000
Varekostnad -1.059.000 -1.555.000 -755.000 -18.000 0
Lønninger 0 -105.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -118.000 -40.000 -22.000 -95.000
Driftskostnader -1.139.000 -1.678.000 -800.000 -41.000 -200.000
Driftsresultat 112.000 24.000 96.000 -28.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 104.000 25.000 96.000 -28.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 103.000 108.000 113.000 117.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 103.000 108.000 113.000 117.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 103.000 108.000 113.000 117.000 0
Varebeholdning 264.000 127.000 82.000 0 0
Kundefordringer 154.000 706.000 51.000 14.000 0
Andre fordringer 5.000 8.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 120.000 107.000 177.000 5.000 0
Sum omløpsmidler 543.000 941.000 318.000 24.000 0
Sum eiendeler 646.000 1.049.000 431.000 141.000 0
Sum opptjent egenkapital 36.000 -68.000 -93.000 -189.000 -160.000
Sum egenkapital 136.000 32.000 7.000 -89.000 -60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Leverandørgjeld 176.000 653.000 93.000 29.000 4.000
Betalbar skatt 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 -4.000 5.000 -15.000 48.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 323.000 367.000 326.000 216.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 1.017.000 423.000 230.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 646.000 1.049.000 430.000 141.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 -76.000 -105.000 -206.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.8 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.6 0.1 0
Soliditet 21.1 3.1 1.6 -63.1
Resultatgrad 9.0 1.4 10.7 -233.3 -3.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.8 31.8 60.4 -2.6
Total kapitalrentabilitet 17.5 2.4 22.3 -19.9
Signatur
07.05.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex