Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ness & Lind AS
Juridisk navn:  Ness & Lind AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77002900
Postboks 266 Bårnakkveien 1 Fax: 77002929
9483 Harstad 9406 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 914570778
Aksjekapital: 2.052.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/1/1957
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Altipluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.81%
Resultat  
  
28075%
Egenkapital  
  
16.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.601.000 8.436.000 8.717.000 8.713.000 7.700.000
Resultat: 4.508.000 16.000 -2.865.000 227.000 2.494.000
Egenkapital: 31.621.000 27.114.000 27.090.000 29.955.000 29.728.000
Regnskap for  Ness & Lind AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.601.000 8.436.000 8.717.000 8.713.000 7.700.000
Driftskostnader -10.844.000 -9.929.000 -10.873.000 -9.816.000 -7.792.000
Driftsresultat -1.242.000 -1.493.000 -2.155.000 -1.104.000 -91.000
Finansinntekter 5.844.000 1.964.000 1.012.000 1.591.000 250.000
Finanskostnader -94.000 -456.000 -1.722.000 -260.000 2.335.000
Finans 5.750.000 1.508.000 -710.000 1.331.000 2.585.000
Resultat før skatt 4.508.000 16.000 -2.865.000 227.000 2.494.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.508.000 16.000 -2.865.000 227.000 2.494.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.677.000 21.570.000 15.207.000 20.759.000 21.396.000
Sum omløpsmidler 14.134.000 8.619.000 13.991.000 11.151.000 9.871.000
Sum eiendeler 33.811.000 30.189.000 29.198.000 31.910.000 31.267.000
Sum opptjent egenkapital 29.569.000 25.062.000 25.038.000 27.903.000 27.676.000
Sum egenkapital 31.621.000 27.114.000 27.090.000 29.955.000 29.728.000
Sum langsiktig gjeld 0 40.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.190.000 3.035.000 2.107.000 1.956.000 1.539.000
Sum gjeld og egenkapital 33.811.000 30.189.000 29.197.000 31.911.000 31.267.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.377.000 8.198.000 8.534.000 8.571.000 7.521.000
Andre inntekter 224.000 238.000 184.000 142.000 178.000
Driftsinntekter 9.601.000 8.436.000 8.717.000 8.713.000 7.700.000
Varekostnad -5.958.000 -5.053.000 -5.455.000 -4.464.000 -3.640.000
Lønninger -3.287.000 -3.367.000 -3.853.000 -3.820.000 -3.082.000
Avskrivning -38.000 -16.000 -17.000 -19.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.561.000 -1.493.000 -1.548.000 -1.513.000 -1.028.000
Driftskostnader -10.844.000 -9.929.000 -10.873.000 -9.816.000 -7.792.000
Driftsresultat -1.242.000 -1.493.000 -2.155.000 -1.104.000 -91.000
Finansinntekter 5.844.000 1.964.000 1.012.000 1.591.000 250.000
Finanskostnader -94.000 -456.000 -1.722.000 -260.000 2.335.000
Finans 5.750.000 1.508.000 -710.000 1.331.000 2.585.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.508.000 16.000 -2.865.000 227.000 2.494.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.049.000
Maskiner anlegg 39.000 43.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.023.000 36.000 41.000 58.000 33.000
Sum varige driftsmidler 4.109.000 3.127.000 3.089.000 3.105.000 3.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.568.000 18.442.000 12.118.000 17.654.000 18.314.000
Sum anleggsmidler 19.677.000 21.570.000 15.207.000 20.759.000 21.396.000
Varebeholdning 6.886.000 4.630.000 3.522.000 3.377.000 2.231.000
Kundefordringer 190.000 52.000 294.000 553.000 79.000
Andre fordringer 1.042.000 1.010.000 588.000 39.000 298.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.016.000 2.927.000 9.586.000 7.183.000 7.263.000
Sum omløpsmidler 14.134.000 8.619.000 13.991.000 11.151.000 9.871.000
Sum eiendeler 33.811.000 30.189.000 29.198.000 31.910.000 31.267.000
Sum opptjent egenkapital 29.569.000 25.062.000 25.038.000 27.903.000 27.676.000
Sum egenkapital 31.621.000 27.114.000 27.090.000 29.955.000 29.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 40.000 0 0 0
Leverandørgjeld 465.000 623.000 667.000 502.000 430.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 461.000 377.000 508.000 650.000 507.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.264.000 2.035.000 932.000 804.000 602.000
Sum kortsiktig gjeld 2.190.000 3.035.000 2.107.000 1.956.000 1.539.000
Sum gjeld og egenkapital 33.811.000 30.189.000 29.197.000 31.911.000 31.267.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.944.000 5.584.000 11.884.000 9.195.000 8.332.000
Likviditetsgrad 1 6.5 2.8 6 5 6.4
Likviditetsgrad 2 3.3 1.3 5 4 5.0
Soliditet 93.5 89.8 92.8 93.9 95.1
Resultatgrad -12.9 -17.7 -24.7 -12.7 -1.2
Rentedekningsgrad -13.2 -3.3 -1.3 -4.2 -0.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.6 1.6 -3.9 1.5 0.5
Signatur
18.09.2015
STYRETS LEDER ALENE ELLER TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex