Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nessco Eiendom Iii As
Juridisk navn:  Nessco Eiendom Iii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22906850
Henrik Ibsens Gate 90 Henrik Ibsens Gate 90 Fax: 22906851
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 929854659
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/27/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.09%
Resultat  
  
-12.36%
Egenkapital  
  
143.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 836.000 951.000 1.008.000 980.000 980.000
Resultat: 482.000 550.000 739.000 701.000 763.000
Egenkapital: 4.448.000 1.827.000 1.853.000 1.946.000 2.021.000
Regnskap for  Nessco Eiendom Iii As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 836.000 951.000 1.008.000 980.000 980.000
Driftskostnader -355.000 -401.000 -268.000 -280.000 -218.000
Driftsresultat 481.000 550.000 739.000 700.000 763.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 482.000 550.000 739.000 701.000 763.000
Skattekostnad -106.000 -115.000 -164.000 -160.000 -174.000
Årsresultat 376.000 436.000 575.000 540.000 589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.558.000 4.650.000 4.873.000 5.044.000 5.107.000
Sum omløpsmidler 295.000 274.000 475.000 453.000 212.000
Sum eiendeler 4.853.000 4.924.000 5.348.000 5.497.000 5.319.000
Sum opptjent egenkapital 3.864.000 163.000 189.000 282.000 357.000
Sum egenkapital 4.448.000 1.827.000 1.853.000 1.946.000 2.021.000
Sum langsiktig gjeld 261.000 2.992.000 3.235.000 3.304.000 2.131.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 105.000 260.000 247.000 1.167.000
Sum gjeld og egenkapital 4.853.000 4.924.000 5.348.000 5.497.000 5.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 836.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 951.000 1.008.000 980.000 980.000
Driftsinntekter 836.000 951.000 1.008.000 980.000 980.000
Varekostnad -42.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -92.000 -223.000 -223.000 -198.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -178.000 -45.000 -82.000 -31.000
Driftskostnader -355.000 -401.000 -268.000 -280.000 -218.000
Driftsresultat 481.000 550.000 739.000 700.000 763.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 -462.000 -669.000 -615.000 -657.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 376.000 436.000 575.000 540.000 589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.558.000 4.547.000 4.730.000 4.912.000 5.095.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 103.000 143.000 132.000 12.000
Sum varige driftsmidler 4.558.000 4.650.000 4.873.000 5.044.000 5.107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.558.000 4.650.000 4.873.000 5.044.000 5.107.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 209.000 203.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 295.000 274.000 266.000 250.000 212.000
Sum omløpsmidler 295.000 274.000 475.000 453.000 212.000
Sum eiendeler 4.853.000 4.924.000 5.348.000 5.497.000 5.319.000
Sum opptjent egenkapital 3.864.000 163.000 189.000 282.000 357.000
Sum egenkapital 4.448.000 1.827.000 1.853.000 1.946.000 2.021.000
Sum avsetninger til forpliktelser 261.000 263.000 306.000 355.000 402.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 900.000
Sum langsiktig gjeld 261.000 2.992.000 3.235.000 3.304.000 2.131.000
Leverandørgjeld 0 2.000 9.000 0 0
Betalbar skatt 108.000 19.000 2.000 2.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 13.000 54.000 54.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 71.000 195.000 190.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 105.000 260.000 247.000 1.167.000
Sum gjeld og egenkapital 4.853.000 4.924.000 5.348.000 5.497.000 5.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 169.000 215.000 206.000 -955.000
Likviditetsgrad 1 2 2.6 1.8 1.8 0.2
Likviditetsgrad 2 2 2.6 1.8 1.8 0.2
Soliditet 91.7 37.1 34.6 35.4 38.0
Resultatgrad 57.5 57.8 73.3 71.4 77.9
Rentedekningsgrad 764.0
Gjeldsgrad 0.1 1.7 1.9 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.9 11.2 13.8 12.8 14.4
Signatur
10.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex