Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nesseth Eiendom Og Holding As
Juridisk navn:  Nesseth Eiendom Og Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90123570
Glåmveien 8 Glåmveien 8 Fax:
2500 Tynset 2500 Tynset
Fylke: Kommune:
Hedmark Tynset
Org.nr: 947593900
Aksjekapital: 550.000 NOK
Etableringsdato: 6/13/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15.22%
Egenkapital  
  
-22.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 12.000 12.000
Resultat: -39.000 -46.000 -99.000 -43.000 -23.000
Egenkapital: 2.929.000 3.794.000 4.729.000 5.539.000 6.039.000
Regnskap for  Nesseth Eiendom Og Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 12.000 12.000
Driftskostnader -44.000 -47.000 -100.000 -60.000 -59.000
Driftsresultat -44.000 -47.000 -100.000 -48.000 -47.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 4.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 2.000 1.000 4.000 24.000
Resultat før skatt -39.000 -46.000 -99.000 -43.000 -23.000
Skattekostnad 9.000 11.000 25.000 12.000 6.000
Årsresultat -30.000 -35.000 -75.000 -32.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.285.000 6.203.000 6.064.000 6.064.000 5.764.000
Sum omløpsmidler 1.209.000 1.129.000 570.000 483.000 1.110.000
Sum eiendeler 4.494.000 7.332.000 6.634.000 6.547.000 6.874.000
Sum opptjent egenkapital 2.379.000 3.244.000 4.179.000 4.989.000 5.489.000
Sum egenkapital 2.929.000 3.794.000 4.729.000 5.539.000 6.039.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 132.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 1.565.000 3.538.000 1.906.000 876.000 703.000
Sum gjeld og egenkapital 4.494.000 7.332.000 6.635.000 6.547.000 6.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 12.000 12.000
Driftsinntekter 0 0 0 12.000 12.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -47.000 -100.000 -60.000 -59.000
Driftskostnader -44.000 -47.000 -100.000 -60.000 -59.000
Driftsresultat -44.000 -47.000 -100.000 -48.000 -47.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 4.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 2.000 1.000 4.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 75.000 32.000 17.000
Utbytte -900.000 -900.000 -810.000 -500.000 -400.000
Årsresultat -30.000 -35.000 -75.000 -32.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 10.000 0 0 0
Fast eiendom 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.912.000 5.819.000 5.691.000 5.691.000 5.391.000
Sum anleggsmidler 3.285.000 6.203.000 6.064.000 6.064.000 5.764.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 15.000 15.000 15.000
Andre fordringer 0 0 69.000 6.000 257.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.125.000 1.129.000 387.000 418.000 815.000
Sum omløpsmidler 1.209.000 1.129.000 570.000 483.000 1.110.000
Sum eiendeler 4.494.000 7.332.000 6.634.000 6.547.000 6.874.000
Sum opptjent egenkapital 2.379.000 3.244.000 4.179.000 4.989.000 5.489.000
Sum egenkapital 2.929.000 3.794.000 4.729.000 5.539.000 6.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 132.000 132.000
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -900.000 -810.000 -500.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 665.000 2.638.000 1.095.000 371.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 1.565.000 3.538.000 1.906.000 876.000 703.000
Sum gjeld og egenkapital 4.494.000 7.332.000 6.635.000 6.547.000 6.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -356.000 -2.409.000 -1.336.000 -393.000 407.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.3 0.3 0.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.3 0.3 0.6 1.6
Soliditet 65.2 51.7 71.3 84.6 87.9
Resultatgrad -400.0 -391.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.4 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.9 -0.6 -1.5 -0.7 -0.3
Signatur
08.04.2016
STYREFORMANN ELLER DAGLIG LEDER.
Prokurister
08.04.2016
PROKURA HVER FOR SEG
NESSETH TROND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex