Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nesttun Allmennpraksis Da
Juridisk navn:  Nesttun Allmennpraksis Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117050
Østre Nesttunvegen 20 Østre Nesttunvegen 20 Fax: 55117051
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990742480
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/31/2006
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.44%
Resultat  
  
-179.33%
Egenkapital  
  
-45.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.415.000 3.465.000 3.575.000 3.201.000 3.012.000
Resultat: -119.000 150.000 253.000 -82.000 -165.000
Egenkapital: 141.000 260.000 109.000 -144.000 -62.000
Regnskap for  Nesttun Allmennpraksis Da
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.415.000 3.465.000 3.575.000 3.201.000 3.012.000
Driftskostnader -3.535.000 -3.315.000 -3.322.000 -3.283.000 -3.178.000
Driftsresultat -120.000 149.000 252.000 -82.000 -166.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt -119.000 150.000 253.000 -82.000 -165.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 150.000 253.000 -82.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 138.000 116.000 6.000 32.000
Sum omløpsmidler 348.000 511.000 465.000 292.000 419.000
Sum eiendeler 481.000 649.000 581.000 298.000 451.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 141.000 260.000 109.000 -144.000 -62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 340.000 389.000 472.000 441.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 481.000 649.000 581.000 297.000 451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.415.000 3.465.000 3.575.000 3.201.000 3.012.000
Driftsinntekter 3.415.000 3.465.000 3.575.000 3.201.000 3.012.000
Varekostnad -477.000 -413.000 -362.000 -343.000 -315.000
Lønninger -1.610.000 -1.598.000 -1.618.000 -1.687.000 -1.613.000
Avskrivning -44.000 -27.000 -16.000 -26.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.404.000 -1.277.000 -1.326.000 -1.227.000 -1.180.000
Driftskostnader -3.535.000 -3.315.000 -3.322.000 -3.283.000 -3.178.000
Driftsresultat -120.000 149.000 252.000 -82.000 -166.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 150.000 253.000 -82.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.000 4.000 6.000 8.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 136.000 112.000 0 25.000
Sum varige driftsmidler 133.000 138.000 116.000 6.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 133.000 138.000 116.000 6.000 32.000
Varebeholdning 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Kundefordringer 2.000 5.000 5.000 0 0
Andre fordringer 13.000 16.000 15.000 26.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 300.000 457.000 412.000 233.000 365.000
Sum omløpsmidler 348.000 511.000 465.000 292.000 419.000
Sum eiendeler 481.000 649.000 581.000 298.000 451.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 141.000 260.000 109.000 -144.000 -62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 134.000 75.000 36.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 97.000 86.000 103.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 158.000 310.000 303.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 389.000 472.000 441.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 481.000 649.000 581.000 297.000 451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 122.000 -7.000 -149.000 -94.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.9 0.6 0.8
Soliditet 29.3 40.1 18.8 -48.5 -13.7
Resultatgrad -3.5 4.3 7 -2.6 -5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4 1.5 4.3 -3.1 -8.3
Total kapitalrentabilitet -24.7 23.3 43.5 -27.6 -36.6
Signatur
21.07.2017
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
21.07.2017
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
KROKEN LENE KRISTIN
FOLKVORD BENT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex