Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Neuberggaten 20 AS
Juridisk navn:  Neuberggaten 20 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97654331
C/O Svein H. Ruud Huiveien 28 C/O Svein H. Ruud Huiveien 28 Fax: 66965961
3133 Duken 3133 Duken
Fylke: Kommune:
Vestfold Nøtterøy
Org.nr: 915072844
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1950
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon As
Regnskapsfører: Tønsberg Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.61%
Resultat  
  
-107.94%
Egenkapital  
  
-18.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 196.000 4.460.000 323.000 6.765.000 408.000
Resultat: -298.000 3.754.000 38.000 3.466.000 -274.000
Egenkapital: 817.000 1.003.000 1.327.000 1.668.000 1.210.000
Regnskap for  Neuberggaten 20 AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 196.000 4.460.000 323.000 6.765.000 408.000
Driftskostnader -339.000 -541.000 -127.000 -2.935.000 -414.000
Driftsresultat -143.000 3.919.000 196.000 3.830.000 -6.000
Finansinntekter 0 5.000 0 4.000 8.000
Finanskostnader -155.000 -169.000 -158.000 -368.000 -275.000
Finans -155.000 -164.000 -158.000 -364.000 -267.000
Resultat før skatt -298.000 3.754.000 38.000 3.466.000 -274.000
Skattekostnad 112.000 -888.000 32.000 -1.329.000 28.000
Årsresultat -186.000 2.867.000 70.000 2.137.000 -246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.752.000 4.189.000 5.424.000 8.199.000 6.608.000
Sum omløpsmidler 37.000 55.000 128.000 230.000 108.000
Sum eiendeler 5.789.000 4.244.000 5.552.000 8.429.000 6.716.000
Sum opptjent egenkapital -183.000 3.000 327.000 668.000 210.000
Sum egenkapital 817.000 1.003.000 1.327.000 1.668.000 1.210.000
Sum langsiktig gjeld 4.715.000 3.120.000 4.224.000 4.407.000 5.500.000
Sum kortsiktig gjeld 257.000 121.000 1.000 2.354.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 5.789.000 4.244.000 5.552.000 8.429.000 6.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 196.000 4.460.000 323.000 6.765.000 408.000
Driftsinntekter 196.000 4.460.000 323.000 6.765.000 408.000
Varekostnad 0 0 0 0 -26.000
Lønninger 0 0 0 0 -29.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -339.000 -541.000 -127.000 -2.935.000 -359.000
Driftskostnader -339.000 -541.000 -127.000 -2.935.000 -414.000
Driftsresultat -143.000 3.919.000 196.000 3.830.000 -6.000
Finansinntekter 0 5.000 0 4.000 8.000
Finanskostnader -155.000 -169.000 -158.000 -368.000 -275.000
Finans -155.000 -164.000 -158.000 -364.000 -267.000
Konsernbidrag 0 -291.000 -410.000 -1.679.000 0
Utbytte 0 -700.000 0 0 0
Årsresultat -186.000 2.867.000 70.000 2.137.000 -246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 96.000 96.000 158.000 158.000 233.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 96.000 96.000 158.000 158.000 233.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.656.000 4.093.000 5.266.000 8.041.000 6.375.000
Sum anleggsmidler 5.752.000 4.189.000 5.424.000 8.199.000 6.608.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 55.000 128.000 230.000 49.000
Sum omløpsmidler 37.000 55.000 128.000 230.000 108.000
Sum eiendeler 5.789.000 4.244.000 5.552.000 8.429.000 6.716.000
Sum opptjent egenkapital -183.000 3.000 327.000 668.000 210.000
Sum egenkapital 817.000 1.003.000 1.327.000 1.668.000 1.210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 935.000 1.220.000 524.000 707.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.715.000 3.120.000 4.224.000 4.407.000 5.500.000
Leverandørgjeld 50.000 26.000 1.000 53.000 0
Betalbar skatt 198.000 95.000 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 6.000
Utbytte 0 -700.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 0 2.300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 257.000 121.000 1.000 2.354.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 5.789.000 4.244.000 5.552.000 8.429.000 6.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -220.000 -66.000 127.000 -2.124.000 102.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 128.0 0.1 18.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 128.1 0.1 18.1
Soliditet 14.1 23.6 23.9 19.8 18.0
Resultatgrad 87.9 60.7 56.6 -1.5
Rentedekningsgrad -0.9 23.2 1.2 10.4 0.0
Gjeldsgrad 6.1 3.2 3.2 4.1 4.6
Total kapitalrentabilitet -2.5 92.5 3.5 45.5 0.0
Signatur
13.03.2017
SIGNATUR
RUUD SVEIN HESSTVEDT
Prokurister
13.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex