Neverfjord Kystfiske AS
Juridisk navn:  Neverfjord Kystfiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78416333
Klokkarøya 6 Klokkarøya 6 Fax:
9610 Rypefjord 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 981613376
Aksjekapital: 630.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/6/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
218.59%
Resultat  
  
1258.33%
Egenkapital  
  
2993.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.522.000 2.361.000 2.227.000 1.489.000 1.155.000
Resultat: 3.892.000 -336.000 -244.000 -393.000 -280.000
Egenkapital: 3.762.000 -130.000 206.000 450.000 843.000
Regnskap for  Neverfjord Kystfiske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.522.000 2.361.000 2.227.000 1.489.000 1.155.000
Driftskostnader -3.489.000 -2.596.000 -2.373.000 -1.738.000 -1.307.000
Driftsresultat 4.034.000 -235.000 -146.000 -248.000 -151.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -142.000 -102.000 -98.000 -145.000 -129.000
Finans -141.000 -101.000 -98.000 -145.000 -128.000
Resultat før skatt 3.892.000 -336.000 -244.000 -393.000 -280.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.892.000 -336.000 -244.000 -393.000 -280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.735.000 4.705.000 5.097.000 5.431.000 4.655.000
Sum omløpsmidler 2.060.000 217.000 400.000 1.180.000 233.000
Sum eiendeler 5.795.000 4.922.000 5.497.000 6.611.000 4.888.000
Sum opptjent egenkapital 3.132.000 -760.000 -424.000 -180.000 213.000
Sum egenkapital 3.762.000 -130.000 206.000 450.000 843.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.563.000 5.050.000 5.227.000 3.912.000
Sum kortsiktig gjeld 2.033.000 490.000 241.000 934.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 5.795.000 4.923.000 5.497.000 6.611.000 4.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.640.000 2.354.000 2.202.000 1.397.000 1.155.000
Andre inntekter 5.882.000 7.000 25.000 93.000 0
Driftsinntekter 7.522.000 2.361.000 2.227.000 1.489.000 1.155.000
Varekostnad 0 0 0 -109.000 -161.000
Lønninger -2.137.000 -1.490.000 -909.000 -692.000 -577.000
Avskrivning -231.000 -485.000 -463.000 -322.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.121.000 -621.000 -1.001.000 -615.000 -309.000
Driftskostnader -3.489.000 -2.596.000 -2.373.000 -1.738.000 -1.307.000
Driftsresultat 4.034.000 -235.000 -146.000 -248.000 -151.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -142.000 -102.000 -98.000 -145.000 -129.000
Finans -141.000 -101.000 -98.000 -145.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.892.000 -336.000 -244.000 -393.000 -280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 900.000 900.000 900.000 900.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 174.000 240.000 306.000 70.000 90.000
Driftsløsøre 246.000 260.000 229.000 324.000 173.000
Sum varige driftsmidler 3.735.000 3.805.000 4.197.000 4.341.000 3.564.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 190.000 190.000
Sum anleggsmidler 3.735.000 4.705.000 5.097.000 5.431.000 4.655.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 11.000 14.000 998.000 173.000
Andre fordringer 1.162.000 206.000 372.000 56.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 874.000 1.000 13.000 125.000 26.000
Sum omløpsmidler 2.060.000 217.000 400.000 1.180.000 233.000
Sum eiendeler 5.795.000 4.922.000 5.497.000 6.611.000 4.888.000
Sum opptjent egenkapital 3.132.000 -760.000 -424.000 -180.000 213.000
Sum egenkapital 3.762.000 -130.000 206.000 450.000 843.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.563.000 5.050.000 5.227.000 3.912.000
Leverandørgjeld 2.001.000 -3.000 48.000 9.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 370.000 77.000 908.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 123.000 116.000 18.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 2.033.000 490.000 241.000 934.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 5.795.000 4.923.000 5.497.000 6.611.000 4.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 -273.000 159.000 246.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1 0.4 1.7 1.3 1.8
Likviditetsgrad 2 1 0.4 1.7 1.3 1.8
Soliditet 64.9 -2.6 3.7 6.8 17.2
Resultatgrad 53.6 -6.6 -16.7 -13.1
Rentedekningsgrad 28.4 -2.3 -1.5 -1.7 -1.2
Gjeldsgrad 0.5 -38.9 25.7 13.7 4.8
Total kapitalrentabilitet 69.6 -4.8 -2.7 -3.8 -3.1
Signatur
05.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex