Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
New Wave Norway AS
Juridisk navn:  New Wave Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69143700
Bjørnstadmyra 4-6 Bjørnstadmyra 4-6 Fax: 69143755
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 946506370
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 99
Etableringsdato: 12/15/1988
Foretakstype: AS
Tidligere navn: new wave sportswear as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.07%
Resultat  
  
94.21%
Egenkapital  
  
45.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 322.110.000 328.903.000 281.825.000 258.997.000 255.418.000
Resultat: 19.961.000 10.278.000 -8.493.000 -11.708.000 777.000
Egenkapital: 45.013.000 31.031.000 23.581.000 30.365.000 39.380.000
Regnskap for  New Wave Norway AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 322.110.000 328.903.000 281.825.000 258.997.000 255.418.000
Driftskostnader -295.928.000 -315.432.000 -287.006.000 -267.973.000 -252.173.000
Driftsresultat 26.182.000 13.472.000 -5.180.000 -8.976.000 3.245.000
Finansinntekter 906.000 982.000 1.429.000 1.246.000 931.000
Finanskostnader -7.127.000 -4.175.000 -4.741.000 -3.978.000 -3.399.000
Finans -6.221.000 -3.193.000 -3.312.000 -2.732.000 -2.468.000
Resultat før skatt 19.961.000 10.278.000 -8.493.000 -11.708.000 777.000
Skattekostnad -5.978.000 -2.828.000 1.708.000 2.693.000 -820.000
Årsresultat 13.983.000 7.450.000 -6.784.000 -9.015.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.033.000 10.058.000 13.409.000 7.452.000 5.477.000
Sum omløpsmidler 188.661.000 187.095.000 190.256.000 138.089.000 118.049.000
Sum eiendeler 201.694.000 197.153.000 203.665.000 145.541.000 123.526.000
Sum opptjent egenkapital 44.113.000 30.131.000 22.681.000 29.465.000 38.480.000
Sum egenkapital 45.013.000 31.031.000 23.581.000 30.365.000 39.380.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 156.680.000 166.122.000 180.083.000 115.175.000 84.145.000
Sum gjeld og egenkapital 201.693.000 197.153.000 203.664.000 145.540.000 123.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 321.473.000 328.783.000 281.360.000 258.204.000 254.492.000
Andre inntekter 637.000 121.000 465.000 794.000 925.000
Driftsinntekter 322.110.000 328.903.000 281.825.000 258.997.000 255.418.000
Varekostnad -190.728.000 -195.951.000 -171.820.000 -158.632.000 -149.733.000
Lønninger -46.676.000 -46.111.000 -45.765.000 -40.509.000 -39.787.000
Avskrivning -1.292.000 -1.400.000 -1.452.000 -1.667.000 -1.682.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.232.000 -71.970.000 -67.969.000 -67.165.000 -60.971.000
Driftskostnader -295.928.000 -315.432.000 -287.006.000 -267.973.000 -252.173.000
Driftsresultat 26.182.000 13.472.000 -5.180.000 -8.976.000 3.245.000
Finansinntekter 906.000 982.000 1.429.000 1.246.000 931.000
Finanskostnader -7.127.000 -4.175.000 -4.741.000 -3.978.000 -3.399.000
Finans -6.221.000 -3.193.000 -3.312.000 -2.732.000 -2.468.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.983.000 7.450.000 -6.784.000 -9.015.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 919.000 2.642.000 5.471.000 3.762.000 1.069.000
Fast eiendom 5.252.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 833.000 1.444.000 468.000 118.000 278.000
Driftsløsøre 2.027.000 1.571.000 2.322.000 3.270.000 2.928.000
Sum varige driftsmidler 8.113.000 3.015.000 2.790.000 3.389.000 3.206.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.001.000 4.401.000 5.148.000 301.000 1.201.000
Sum anleggsmidler 13.033.000 10.058.000 13.409.000 7.452.000 5.477.000
Varebeholdning 140.416.000 137.610.000 149.202.000 92.222.000 77.734.000
Kundefordringer 38.148.000 41.608.000 33.394.000 38.454.000 35.962.000
Andre fordringer 5.740.000 4.655.000 4.995.000 5.464.000 2.617.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.357.000 3.222.000 2.664.000 1.950.000 1.736.000
Sum omløpsmidler 188.661.000 187.095.000 190.256.000 138.089.000 118.049.000
Sum eiendeler 201.694.000 197.153.000 203.665.000 145.541.000 123.526.000
Sum opptjent egenkapital 44.113.000 30.131.000 22.681.000 29.465.000 38.480.000
Sum egenkapital 45.013.000 31.031.000 23.581.000 30.365.000 39.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 109.607.000 115.340.000 136.066.000 66.821.000 53.078.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.368.000 32.918.000 33.882.000 38.972.000 19.513.000
Betalbar skatt 3.191.000 0 0 0 465.000
Skyldig offentlige avgifter 11.796.000 9.419.000 4.238.000 3.116.000 5.827.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.719.000 8.445.000 5.898.000 6.266.000 5.262.000
Sum kortsiktig gjeld 156.680.000 166.122.000 180.083.000 115.175.000 84.145.000
Sum gjeld og egenkapital 201.693.000 197.153.000 203.664.000 145.540.000 123.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.981.000 20.973.000 10.173.000 22.914.000 33.904.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
Soliditet 22.3 15.7 11.6 20.9 31.9
Resultatgrad 8.1 4.1 -1.8 -3.5 1.3
Rentedekningsgrad 3.7 3.2 -0.8 -1.9 1.2
Gjeldsgrad 3.5 5.4 7.6 3.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 13.4 7.3 -1.8 -5.3 3.4
Signatur
02.03.2016
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP ELLER STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
02.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex