Next Motion AS
Juridisk navn:  Next Motion AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 150 Oppsal Notenesgata 1 Fax:
0619 Oslo 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 985991499
Aksjekapital: 375.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/2003 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kaupangen as
Revisor: Lars Harald Brinchmann
Utvikling:
Omsetning  
  
125%
Resultat  
  
237.38%
Egenkapital  
  
101.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.000 16.000 0 0 0
Resultat: 147.000 -107.000 -31.000 -3.000 0
Egenkapital: 292.000 145.000 65.000 96.000 94.000
Regnskap for  Next Motion AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.000 16.000 0 0 0
Driftskostnader -222.000 -123.000 -31.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat -185.000 -107.000 -31.000 -3.000 -6.000
Finansinntekter 332.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 332.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 147.000 -107.000 -31.000 -3.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 147.000 -107.000 -31.000 -3.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.000 286.000 232.000 232.000 0
Sum omløpsmidler 287.000 39.000 9.000 15.000 76.000
Sum eiendeler 474.000 325.000 241.000 247.000 76.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -230.000 -122.000 -91.000 -94.000
Sum egenkapital 292.000 145.000 65.000 96.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 168.000 175.000 147.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 11.000 0 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 474.000 324.000 241.000 247.000 103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.000 16.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 36.000 16.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -59.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -123.000 -31.000 -3.000 -6.000
Driftskostnader -222.000 -123.000 -31.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat -185.000 -107.000 -31.000 -3.000 -6.000
Finansinntekter 332.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 332.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 147.000 -107.000 -31.000 -3.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 187.000 286.000 232.000 232.000 221.000
Sum anleggsmidler 187.000 286.000 232.000 232.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 16.000 0 0 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 243.000 23.000 9.000 15.000 6.000
Sum omløpsmidler 287.000 39.000 9.000 15.000 76.000
Sum eiendeler 474.000 325.000 241.000 247.000 76.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -230.000 -122.000 -91.000 -94.000
Sum egenkapital 292.000 145.000 65.000 96.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 167.000 168.000 175.000 147.000 197.000
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 11.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 11.000 0 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 474.000 324.000 241.000 247.000 103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 272.000 28.000 9.000 12.000 76.000
Likviditetsgrad 1 19.1 3.5 5.0
Likviditetsgrad 2 19.1 3.5 0 5.1 0.0
Soliditet 61.6 44.8 27.1 39.0 32.3
Resultatgrad -513.9 -668.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.2 2.7 1.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 3 -12.9 -1.2 -2.1
Signatur
20.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex