Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nextor AS
Juridisk navn:  Nextor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67155565
Hosleveien 202 Hosleveien 202 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 889582162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
102.72%
Egenkapital  
  
96.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.015.000 994.000 997.000 1.697.000 1.062.000
Egenkapital: 4.075.000 2.076.000 2.592.000 3.601.000 1.916.000
Regnskap for  Nextor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -8.000 -7.000 -4.000 -14.000
Driftsresultat -1.000 -8.000 -7.000 -4.000 -14.000
Finansinntekter 2.016.000 1.504.000 1.006.000 1.701.000 1.171.000
Finanskostnader 0 -502.000 -1.000 0 -95.000
Finans 2.016.000 1.002.000 1.005.000 1.701.000 1.076.000
Resultat før skatt 2.015.000 994.000 997.000 1.697.000 1.062.000
Skattekostnad -16.000 -9.000 -6.000 -12.000 -5.000
Årsresultat 1.998.000 985.000 991.000 1.685.000 1.057.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.326.000 3.326.000 3.829.000 3.832.000 3.836.000
Sum omløpsmidler 2.766.000 761.000 2.772.000 1.785.000 86.000
Sum eiendeler 6.092.000 4.087.000 6.601.000 5.617.000 3.922.000
Sum opptjent egenkapital 3.964.000 1.965.000 2.481.000 3.490.000 1.805.000
Sum egenkapital 4.075.000 2.076.000 2.592.000 3.601.000 1.916.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000 2.001.000 2.002.000 2.002.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 11.000 2.009.000 15.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 6.092.000 4.087.000 6.602.000 5.618.000 3.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -5.000 -4.000 -1.000 -11.000
Driftskostnader -1.000 -8.000 -7.000 -4.000 -14.000
Driftsresultat -1.000 -8.000 -7.000 -4.000 -14.000
Finansinntekter 2.016.000 1.504.000 1.006.000 1.701.000 1.171.000
Finanskostnader 0 -502.000 -1.000 0 -95.000
Finans 2.016.000 1.002.000 1.005.000 1.701.000 1.076.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Årsresultat 1.998.000 985.000 991.000 1.685.000 1.057.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 4.000 7.000 10.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 4.000 7.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.326.000 3.326.000 3.826.000 3.826.000 3.826.000
Sum anleggsmidler 3.326.000 3.326.000 3.829.000 3.832.000 3.836.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 502.000 0 0
Kasse, bank 2.766.000 761.000 2.270.000 1.785.000 86.000
Sum omløpsmidler 2.766.000 761.000 2.772.000 1.785.000 86.000
Sum eiendeler 6.092.000 4.087.000 6.601.000 5.617.000 3.922.000
Sum opptjent egenkapital 3.964.000 1.965.000 2.481.000 3.490.000 1.805.000
Sum egenkapital 4.075.000 2.076.000 2.592.000 3.601.000 1.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000 2.001.000 2.002.000 2.002.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 17.000 10.000 6.000 13.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.002.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 11.000 2.009.000 15.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 6.092.000 4.087.000 6.602.000 5.618.000 3.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.749.000 750.000 763.000 1.770.000 83.000
Likviditetsgrad 1 162.7 69.2 1.4 1 28.7
Likviditetsgrad 2 162.7 69.2 1.4 1 28.7
Soliditet 66.9 50.8 39.3 64.1 48.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 12.2
Gjeldsgrad 0.5 1 1.5 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 33.1 36.6 15.1 30.2 29.5
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex