Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ngv Bjånes AS
Juridisk navn:  Ngv Bjånes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Gunn Torill Bjånes Bjånesøy C/O Gunn Torill Bjånes Bjånesøy Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990546576
Aksjekapital: 87.659 NOK
Etableringsdato: 8/4/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-211.9%
Egenkapital  
  
-10.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -235.000 210.000 864.000 63.000 1.124.000
Egenkapital: 2.038.000 2.273.000 2.064.000 1.200.000 1.137.000
Regnskap for  Ngv Bjånes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -36.000 -59.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -12.000 -36.000 -59.000
Finansinntekter -200.000 222.000 875.000 99.000 1.184.000
Finanskostnader -23.000 0 0 0 0
Finans -223.000 222.000 875.000 99.000 1.184.000
Resultat før skatt -235.000 210.000 864.000 63.000 1.124.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -235.000 210.000 864.000 63.000 1.124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 691.000 691.000 1.042.000 691.000 691.000
Sum omløpsmidler 1.347.000 1.592.000 1.082.000 569.000 520.000
Sum eiendeler 2.038.000 2.283.000 2.124.000 1.260.000 1.211.000
Sum opptjent egenkapital 1.756.000 1.991.000 1.781.000 918.000 854.000
Sum egenkapital 2.038.000 2.273.000 2.064.000 1.200.000 1.137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 11.000 61.000 61.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 2.284.000 2.124.000 1.261.000 1.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -36.000 -59.000
Driftskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -36.000 -59.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -12.000 -36.000 -59.000
Finansinntekter -200.000 222.000 875.000 99.000 1.184.000
Finanskostnader -23.000 0 0 0 0
Finans -223.000 222.000 875.000 99.000 1.184.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -235.000 210.000 864.000 63.000 1.124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 691.000 691.000 1.042.000 691.000 691.000
Sum anleggsmidler 691.000 691.000 1.042.000 691.000 691.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 529.000 493.000 0 0 0
Kasse, bank 817.000 1.099.000 1.082.000 569.000 520.000
Sum omløpsmidler 1.347.000 1.592.000 1.082.000 569.000 520.000
Sum eiendeler 2.038.000 2.283.000 2.124.000 1.260.000 1.211.000
Sum opptjent egenkapital 1.756.000 1.991.000 1.781.000 918.000 854.000
Sum egenkapital 2.038.000 2.273.000 2.064.000 1.200.000 1.137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 11.000 61.000 61.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 0 11.000 61.000 61.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 2.284.000 2.124.000 1.261.000 1.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.347.000 1.581.000 1.021.000 508.000 445.000
Likviditetsgrad 1 144.7 17.7 9.3 6.9
Likviditetsgrad 2 0 144.7 17.7 9.4 7.0
Soliditet 1 99.5 97.1 95.2 93.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -10.4 9.2 40.6 5.0 92.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex