Nhf Øvre Eiker Handikaplag
Juridisk navn:  Nhf Øvre Eiker Handikaplag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32757147
Sameia 18 Sameia 18 Fax:
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 994754017
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/20/1975
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.14%
Resultat  
  
28.89%
Egenkapital  
  
-10.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 29.000 369.000
Resultat: -32.000 -45.000
Egenkapital: 275.000 307.000
Regnskap for  Nhf Øvre Eiker Handikaplag
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 29.000 369.000
Driftskostnader -62.000 -419.000
Driftsresultat -33.000 -50.000
Finansinntekter 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 4.000
Resultat før skatt -32.000 -45.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -32.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 275.000 307.000
Sum eiendeler 275.000 307.000
Sum opptjent egenkapital 275.000
Sum egenkapital 275.000 307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 275.000 307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 29.000 369.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -62.000 -419.000
Driftskostnader -62.000 -419.000
Driftsresultat -33.000 -50.000
Finansinntekter 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -32.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 275.000 307.000
Sum omløpsmidler 275.000 307.000
Sum eiendeler 275.000 307.000
Sum opptjent egenkapital 275.000
Sum egenkapital 275.000 307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 275.000 307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 307.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad -113.8 -13.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -11.6 -15.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex