Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nhf Holding AS
Juridisk navn:  Nhf Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24102400
Postboks 9217 Grønland Schweigaards Gate 12 Fax: 24102499
0134 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 892380112
Aksjekapital: 4.700.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 08.02.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
67,23%
Egenkapital  
  
23,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.284.000 -25.276.000 802.000 -1.159.000 2.927.000
Egenkapital: 23.139.000 18.674.000 43.950.000 30.648.000 17.099.000
Regnskap for  Nhf Holding AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -757.000 -762.000 -712.000 -609.000 -726.000
Driftsresultat -757.000 -762.000 -712.000 -610.000 -727.000
Finansinntekter 2.196.000 2.023.000 2.267.000 1.661.000 4.474.000
Finanskostnader -9.723.000 -26.538.000 -753.000 -2.210.000 -821.000
Finans -7.527.000 -24.515.000 1.514.000 -549.000 3.653.000
Resultat før skatt -8.284.000 -25.276.000 802.000 -1.159.000 2.927.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.284.000 -25.276.000 802.000 -1.159.000 2.927.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.232.000 29.932.000 50.054.000 46.914.000 37.442.000
Sum omløpsmidler -1.964.000 1.832.000 -55.000 3.507.000 1.710.000
Sum eiendeler 23.268.000 31.764.000 49.999.000 50.421.000 39.152.000
Sum opptjent egenkapital -30.837.000 -22.553.000 2.723.000 1.920.000 3.371.000
Sum egenkapital 23.139.000 18.674.000 43.950.000 30.648.000 17.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.500.000 16.500.000 15.000.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 13.090.000 549.000 3.274.000 7.053.000
Sum gjeld og egenkapital 23.268.000 31.764.000 49.999.000 50.421.000 39.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -611.000 -582.000 -611.000 -538.000 -645.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -180.000 -101.000 -71.000 -81.000
Driftskostnader -757.000 -762.000 -712.000 -609.000 -726.000
Driftsresultat -757.000 -762.000 -712.000 -610.000 -727.000
Finansinntekter 2.196.000 2.023.000 2.267.000 1.661.000 4.474.000
Finanskostnader -9.723.000 -26.538.000 -753.000 -2.210.000 -821.000
Finans -7.527.000 -24.515.000 1.514.000 -549.000 3.653.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 273.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.284.000 -25.276.000 802.000 -1.159.000 2.927.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.232.000 29.932.000 50.054.000 46.914.000 37.442.000
Sum anleggsmidler 25.232.000 29.932.000 50.054.000 46.914.000 37.442.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.193.000 1.621.000 1.500.000 1.183.000 1.623.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 211.000 0 2.325.000 87.000
Sum omløpsmidler -1.964.000 1.832.000 -55.000 3.507.000 1.710.000
Sum eiendeler 23.268.000 31.764.000 49.999.000 50.421.000 39.152.000
Sum opptjent egenkapital -30.837.000 -22.553.000 2.723.000 1.920.000 3.371.000
Sum egenkapital 23.139.000 18.674.000 43.950.000 30.648.000 17.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 6.545.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.500.000 16.500.000 15.000.000
Leverandørgjeld 2.000 15.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 89.000 89.000 75.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 12.986.000 459.000 3.199.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 13.090.000 549.000 3.274.000 7.053.000
Sum gjeld og egenkapital 23.268.000 31.764.000 49.999.000 50.421.000 39.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.092.000 -11.258.000 -604.000 233.000 -5.343.000
Likviditetsgrad 1 -15.3 0.1 -0.1 1.1 0.2
Likviditetsgrad 2 -15.3 0.1 -0.1 1.1 0.3
Soliditet 99.4 58.8 87.9 60.8 43.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 2.1 0.5 4.6
Gjeldsgrad 0 0.7 0.1 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 4 3.1 2.1 9.6
Signatur
19.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex