Nhf Holding AS
Juridisk navn:  Nhf Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24102400
Postboks 9217 Grønland Schweigaards Gate 12 Fax: 24102499
0134 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 892380112
Aksjekapital: 4.700.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 08.02.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3251,62%
Egenkapital  
  
-57,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -25.276.000 802.000 -1.159.000 2.927.000 -75.000
Egenkapital: 18.674.000 43.950.000 30.648.000 17.099.000 13.899.000
Regnskap for  Nhf Holding AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -762.000 -712.000 -609.000 -726.000 -1.068.000
Driftsresultat -762.000 -712.000 -610.000 -727.000 -1.068.000
Finansinntekter 2.023.000 2.267.000 1.661.000 4.474.000 1.727.000
Finanskostnader -26.538.000 -753.000 -2.210.000 -821.000 -735.000
Finans -24.515.000 1.514.000 -549.000 3.653.000 992.000
Resultat før skatt -25.276.000 802.000 -1.159.000 2.927.000 -75.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.276.000 802.000 -1.159.000 2.927.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.932.000 50.054.000 46.914.000 37.442.000 29.505.000
Sum omløpsmidler 1.832.000 -55.000 3.507.000 1.710.000 850.000
Sum eiendeler 31.764.000 49.999.000 50.421.000 39.152.000 30.355.000
Sum opptjent egenkapital -22.553.000 2.723.000 1.920.000 3.371.000 172.000
Sum egenkapital 18.674.000 43.950.000 30.648.000 17.099.000 13.899.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.500.000 16.500.000 15.000.000 13.500.000
Sum kortsiktig gjeld 13.090.000 549.000 3.274.000 7.053.000 2.956.000
Sum gjeld og egenkapital 31.764.000 49.999.000 50.421.000 39.151.000 30.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -582.000 -611.000 -538.000 -645.000 -583.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -101.000 -71.000 -81.000 -485.000
Driftskostnader -762.000 -712.000 -609.000 -726.000 -1.068.000
Driftsresultat -762.000 -712.000 -610.000 -727.000 -1.068.000
Finansinntekter 2.023.000 2.267.000 1.661.000 4.474.000 1.727.000
Finanskostnader -26.538.000 -753.000 -2.210.000 -821.000 -735.000
Finans -24.515.000 1.514.000 -549.000 3.653.000 992.000
Konsernbidrag 0 0 0 273.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.276.000 802.000 -1.159.000 2.927.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 29.932.000 50.054.000 46.914.000 37.442.000 29.505.000
Sum anleggsmidler 29.932.000 50.054.000 46.914.000 37.442.000 29.505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.621.000 1.500.000 1.183.000 1.623.000 785.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 0 2.325.000 87.000 65.000
Sum omløpsmidler 1.832.000 -55.000 3.507.000 1.710.000 850.000
Sum eiendeler 31.764.000 49.999.000 50.421.000 39.152.000 30.355.000
Sum opptjent egenkapital -22.553.000 2.723.000 1.920.000 3.371.000 172.000
Sum egenkapital 18.674.000 43.950.000 30.648.000 17.099.000 13.899.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 6.545.000 2.400.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.500.000 16.500.000 15.000.000 13.500.000
Leverandørgjeld 15.000 1.000 0 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 89.000 75.000 114.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.986.000 459.000 3.199.000 394.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 13.090.000 549.000 3.274.000 7.053.000 2.956.000
Sum gjeld og egenkapital 31.764.000 49.999.000 50.421.000 39.151.000 30.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.258.000 -604.000 233.000 -5.343.000 -2.106.000
Likviditetsgrad 1 0.1 -0.1 1.1 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 -0.1 1.1 0.3 0.3
Soliditet 58.8 87.9 60.8 43.7 45.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 2.1 0.5 4.6 0.9
Gjeldsgrad 0.7 0.1 0.6 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 4 3.1 2.1 9.6 2.2
Signatur
19.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex