Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ni-mo As
Juridisk navn:  Ni-mo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 917071772
Aksjekapital: 133.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.57%
Egenkapital  
  
19.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 385.000 342.000 360.000
Egenkapital: 2.328.000 1.943.000 1.601.000
Regnskap for  Ni-mo As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -18.000 0
Driftsresultat -16.000 -18.000 0
Finansinntekter 401.000 361.000 359.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 401.000 361.000 359.000
Resultat før skatt 385.000 342.000 360.000
Skattekostnad 0 -1.000 -3.000
Årsresultat 385.000 342.000 357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.904.000 1.904.000 1.244.000
Sum omløpsmidler 424.000 39.000 360.000
Sum eiendeler 2.328.000 1.943.000 1.604.000
Sum opptjent egenkapital 2.195.000 1.810.000 1.468.000
Sum egenkapital 2.328.000 1.943.000 1.601.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.328.000 1.944.000 1.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -18.000 0
Driftskostnader -16.000 -18.000 0
Driftsresultat -16.000 -18.000 0
Finansinntekter 401.000 361.000 359.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 401.000 361.000 359.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 385.000 342.000 357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.904.000 1.904.000 1.244.000
Sum anleggsmidler 1.904.000 1.904.000 1.244.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 420.000 39.000 360.000
Sum omløpsmidler 424.000 39.000 360.000
Sum eiendeler 2.328.000 1.943.000 1.604.000
Sum opptjent egenkapital 2.195.000 1.810.000 1.468.000
Sum egenkapital 2.328.000 1.943.000 1.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.328.000 1.944.000 1.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 424.000 38.000 357.000
Likviditetsgrad 1 3 1
Likviditetsgrad 2 0 3 1
Soliditet 1 99.9 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 16.5 17.6 22.4
Signatur
14.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex