Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nibbler As
Juridisk navn:  Nibbler As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tordenskjolds Gate 2 Tordenskjolds Gate 2 Fax:
4612 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 915605702
Aksjekapital: 51.321 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 6/22/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
180.95%
Resultat  
  
-754.79%
Egenkapital  
  
-1295.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.335.000 1.543.000 192.000 31.000
Resultat: -2.231.000 -261.000 61.000 -10.000
Egenkapital: -1.326.000 -95.000 66.000 17.000
Regnskap for  Nibbler As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.335.000 1.543.000 192.000 31.000
Driftskostnader -6.163.000 -1.784.000 -132.000 -41.000
Driftsresultat -1.828.000 -241.000 61.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -403.000 -21.000 0 0
Finans -403.000 -21.000 0 0
Resultat før skatt -2.231.000 -261.000 61.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 -12.000 0
Årsresultat -2.231.000 -261.000 49.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 569.000 632.000 0 0
Sum omløpsmidler 234.000 317.000 97.000 19.000
Sum eiendeler 803.000 949.000 97.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -2.456.000 -225.000 36.000 -10.000
Sum egenkapital -1.326.000 -95.000 66.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 1.308.000 510.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 821.000 535.000 31.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 803.000 950.000 97.000 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.335.000 1.543.000 192.000 31.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.335.000 1.543.000 192.000 31.000
Varekostnad -78.000 -49.000 -41.000 0
Lønninger -3.037.000 -849.000 0 0
Avskrivning -101.000 -52.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.947.000 -834.000 -91.000 -41.000
Driftskostnader -6.163.000 -1.784.000 -132.000 -41.000
Driftsresultat -1.828.000 -241.000 61.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -403.000 -21.000 0 0
Finans -403.000 -21.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.231.000 -261.000 49.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 524.000 560.000 0 0
Sum varige driftsmidler 524.000 560.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 72.000 0 0
Sum anleggsmidler 569.000 632.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 125.000 4.000 13.000 0
Andre fordringer 0 37.000 24.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 220.000 59.000 12.000
Sum omløpsmidler 234.000 317.000 97.000 19.000
Sum eiendeler 803.000 949.000 97.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -2.456.000 -225.000 36.000 -10.000
Sum egenkapital -1.326.000 -95.000 66.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.308.000 510.000 0 0
Leverandørgjeld 174.000 47.000 5.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 208.000 173.000 14.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 439.000 315.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 821.000 535.000 31.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 803.000 950.000 97.000 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -587.000 -218.000 66.000 18.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 3.1 19.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 3.1 19.1
Soliditet -165.1 6 94.4
Resultatgrad -42.2 -15.6 31.8 -32.3
Rentedekningsgrad -4.5 -11.5
Gjeldsgrad -1.6 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet -227.6 -25.4 62.9 -55.6
Signatur
05.09.2018
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex