Nidelven Byggservice As
Juridisk navn:  Nidelven Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brukseier Olsens Vei 10 Kongestien 10 Fax:
7018 Trondheim 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 919818735
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/4/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 43.000
Resultat: -16.000
Egenkapital: 14.000
Regnskap for  Nidelven Byggservice As
Resultat 2017
Driftsinntekter 43.000
Driftskostnader -59.000
Driftsresultat -16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -16.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 18.000
Sum eiendeler 18.000
Sum opptjent egenkapital -16.000
Sum egenkapital 14.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 43.000
Varekostnad 0
Lønninger -44.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -15.000
Driftskostnader -59.000
Driftsresultat -16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 16.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.000
Sum omløpsmidler 18.000
Sum eiendeler 18.000
Sum opptjent egenkapital -16.000
Sum egenkapital 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000
Likviditetsgrad 1 4.5
Likviditetsgrad 2 4.5
Soliditet 77.8
Resultatgrad -37.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet -88.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex