Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nielab AS
Juridisk navn:  Nielab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22659540
Postboks 77 Årvoll Klingenberggata 7A Fax: 22655701
0515 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984597649
Aksjekapital: 357.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/30/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.14%
Resultat  
  
180.61%
Egenkapital  
  
10.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.740.000 1.413.000 1.653.000 1.948.000 1.420.000
Resultat: 79.000 -98.000 230.000 331.000 156.000
Egenkapital: 676.000 614.000 791.000 882.000 961.000
Regnskap for  Nielab AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.740.000 1.413.000 1.653.000 1.948.000 1.420.000
Driftskostnader -1.652.000 -1.510.000 -1.413.000 -1.612.000 -1.247.000
Driftsresultat 88.000 -97.000 241.000 337.000 174.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 0 -11.000 -6.000 -19.000
Finans -10.000 0 -10.000 -5.000 -18.000
Resultat før skatt 79.000 -98.000 230.000 331.000 156.000
Skattekostnad -17.000 21.000 -56.000 -83.000 -42.000
Årsresultat 62.000 -77.000 174.000 248.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 39.000 78.000 116.000 155.000
Sum omløpsmidler 837.000 743.000 986.000 1.188.000 1.178.000
Sum eiendeler 837.000 782.000 1.064.000 1.304.000 1.333.000
Sum opptjent egenkapital 319.000 257.000 434.000 525.000 604.000
Sum egenkapital 676.000 614.000 791.000 882.000 961.000
Sum langsiktig gjeld -17.000 -29.000 36.000 91.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 196.000 236.000 331.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 837.000 781.000 1.063.000 1.304.000 1.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.740.000 1.413.000 1.653.000 1.948.000 1.420.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.740.000 1.413.000 1.653.000 1.948.000 1.420.000
Varekostnad -377.000 -276.000 -248.000 -406.000 -259.000
Lønninger -875.000 -873.000 -873.000 -833.000 -652.000
Avskrivning -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -388.000 -317.000 -253.000 -334.000 -297.000
Driftskostnader -1.652.000 -1.510.000 -1.413.000 -1.612.000 -1.247.000
Driftsresultat 88.000 -97.000 241.000 337.000 174.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 0 -11.000 -6.000 -19.000
Finans -10.000 0 -10.000 -5.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat 62.000 -77.000 174.000 248.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 39.000 78.000 116.000 155.000
Sum varige driftsmidler 0 39.000 78.000 116.000 155.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 39.000 78.000 116.000 155.000
Varebeholdning 43.000 15.000 21.000 21.000 21.000
Kundefordringer 405.000 276.000 335.000 96.000 99.000
Andre fordringer 19.000 37.000 53.000 216.000 387.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 371.000 415.000 577.000 856.000 671.000
Sum omløpsmidler 837.000 743.000 986.000 1.188.000 1.178.000
Sum eiendeler 837.000 782.000 1.064.000 1.304.000 1.333.000
Sum opptjent egenkapital 319.000 257.000 434.000 525.000 604.000
Sum egenkapital 676.000 614.000 791.000 882.000 961.000
Sum avsetninger til forpliktelser -17.000 -29.000 -8.000 -4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -17.000 -29.000 36.000 91.000 152.000
Leverandørgjeld 9.000 29.000 11.000 88.000 50.000
Betalbar skatt 6.000 0 60.000 86.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 73.000 74.000 71.000 56.000
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 94.000 92.000 85.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 196.000 236.000 331.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 837.000 781.000 1.063.000 1.304.000 1.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 659.000 547.000 750.000 857.000 958.000
Likviditetsgrad 1 4.7 3.8 4.2 3.6 5.4
Likviditetsgrad 2 4.5 3.7 4.1 3.5 5.3
Soliditet 80.8 78.6 74.4 67.6 72.1
Resultatgrad 5.1 -6.9 14.6 17.3 12.3
Rentedekningsgrad 8.8 21.9 56.2 9.2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.5 -12.4 22.8 25.9 13.1
Signatur
04.01.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex