Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nile AS
Juridisk navn:  Nile AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Herlofsons Veg 4 Herlofsons Veg 4 Fax:
7071 Trondheim 7071 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992792728
Aksjekapital: 13.720.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/28/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Creto Regnskap Og Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
346.95%
Egenkapital  
  
10.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.460.000 -1.806.000 1.572.000 277.000 440.000
Egenkapital: 45.761.000 41.301.000 41.166.000 39.594.000 39.317.000
Regnskap for  Nile AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.068.000 -970.000 -1.019.000 -905.000 -989.000
Driftsresultat -1.067.000 -970.000 -1.019.000 -906.000 -989.000
Finansinntekter 5.528.000 1.684.000 2.592.000 1.182.000 1.430.000
Finanskostnader 0 -2.520.000 0 0 -1.000
Finans 5.528.000 -836.000 2.592.000 1.182.000 1.429.000
Resultat før skatt 4.460.000 -1.806.000 1.572.000 277.000 440.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.460.000 -1.806.000 1.572.000 277.000 440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.104.000 5.700.000 29.766.000 14.515.000 14.750.000
Sum omløpsmidler 23.133.000 37.557.000 13.620.000 27.288.000 26.777.000
Sum eiendeler 47.237.000 43.257.000 43.386.000 41.803.000 41.527.000
Sum opptjent egenkapital 25.891.000 21.430.000 21.296.000 19.724.000 19.447.000
Sum egenkapital 45.761.000 41.301.000 41.166.000 39.594.000 39.317.000
Sum langsiktig gjeld 1.328.000 1.818.000 2.018.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 148.000 138.000 201.000 2.209.000 2.211.000
Sum gjeld og egenkapital 47.237.000 43.256.000 43.385.000 41.803.000 41.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -735.000 -735.000 -735.000 -730.000 -631.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -333.000 -235.000 -284.000 -175.000 -358.000
Driftskostnader -1.068.000 -970.000 -1.019.000 -905.000 -989.000
Driftsresultat -1.067.000 -970.000 -1.019.000 -906.000 -989.000
Finansinntekter 5.528.000 1.684.000 2.592.000 1.182.000 1.430.000
Finanskostnader 0 -2.520.000 0 0 -1.000
Finans 5.528.000 -836.000 2.592.000 1.182.000 1.429.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.460.000 -1.806.000 1.572.000 277.000 440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.104.000 5.700.000 29.766.000 14.515.000 14.750.000
Sum anleggsmidler 24.104.000 5.700.000 29.766.000 14.515.000 14.750.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 18.430.000 26.201.000 0 21.662.000 15.416.000
Kasse, bank 4.703.000 11.356.000 13.620.000 5.626.000 11.361.000
Sum omløpsmidler 23.133.000 37.557.000 13.620.000 27.288.000 26.777.000
Sum eiendeler 47.237.000 43.257.000 43.386.000 41.803.000 41.527.000
Sum opptjent egenkapital 25.891.000 21.430.000 21.296.000 19.724.000 19.447.000
Sum egenkapital 45.761.000 41.301.000 41.166.000 39.594.000 39.317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.328.000 1.818.000 2.018.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 1.000 1.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 54.000 54.000 43.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 84.000 146.000 2.165.000 2.168.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 138.000 201.000 2.209.000 2.211.000
Sum gjeld og egenkapital 47.237.000 43.256.000 43.385.000 41.803.000 41.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.985.000 37.419.000 13.419.000 25.079.000 24.566.000
Likviditetsgrad 1 156.3 272.2 67.8 12.4 12.1
Likviditetsgrad 2 156.3 272.2 67.8 12.4 12.2
Soliditet 96.9 95.5 94.9 94.7 94.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 441.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.4 1.7 3.6 0.7 1.1
Signatur
24.06.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex