Nils Foldal AS
Juridisk navn:  Nils Foldal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70137297
Liomveien 18 Liomveien 18 Fax: 70137961
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 911739631
Aksjekapital: 1.334.800 NOK
Etableringsdato: 4/7/1956 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Regnskapsfører: Axera Business Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-375.19%
Egenkapital  
  
-12.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.464.000 532.000 -8.238.000 3.626.000 5.919.000
Egenkapital: 9.928.000 11.392.000 10.855.000 18.986.000 15.454.000
Regnskap for  Nils Foldal AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -34.000 -58.000 -89.000 -84.000
Driftsresultat -26.000 -34.000 -58.000 -89.000 -84.000
Finansinntekter 316.000 18.000 -8.177.000 3.906.000 6.024.000
Finanskostnader -1.754.000 548.000 -4.000 -191.000 -21.000
Finans -1.438.000 566.000 -8.181.000 3.715.000 6.003.000
Resultat før skatt -1.464.000 532.000 -8.238.000 3.626.000 5.919.000
Skattekostnad 0 5.000 8.000 -95.000 -566.000
Årsresultat -1.464.000 537.000 -8.230.000 3.531.000 5.353.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 678.000 678.000 527.000 527.000 560.000
Sum omløpsmidler 9.541.000 11.005.000 10.625.000 18.878.000 15.710.000
Sum eiendeler 10.219.000 11.683.000 11.152.000 19.405.000 16.270.000
Sum opptjent egenkapital 6.647.000 8.111.000 7.575.000 15.805.000 12.273.000
Sum egenkapital 9.928.000 11.392.000 10.855.000 18.986.000 15.454.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 8.000 13.000 21.000 0
Sum kortsiktig gjeld 284.000 283.000 284.000 398.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 11.682.000 11.152.000 19.405.000 16.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -34.000 -58.000 -89.000 -84.000
Driftskostnader -26.000 -34.000 -58.000 -89.000 -84.000
Driftsresultat -26.000 -34.000 -58.000 -89.000 -84.000
Finansinntekter 316.000 18.000 -8.177.000 3.906.000 6.024.000
Finanskostnader -1.754.000 548.000 -4.000 -191.000 -21.000
Finans -1.438.000 566.000 -8.181.000 3.715.000 6.003.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.464.000 537.000 -8.230.000 3.531.000 5.353.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 678.000 678.000 527.000 527.000 527.000
Sum anleggsmidler 678.000 678.000 527.000 527.000 560.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 151.000 0 0
Sum investeringer 5.003.000 6.335.000 8.185.000 16.446.000 8.357.000
Kasse, bank 4.539.000 4.670.000 2.290.000 2.432.000 7.352.000
Sum omløpsmidler 9.541.000 11.005.000 10.625.000 18.878.000 15.710.000
Sum eiendeler 10.219.000 11.683.000 11.152.000 19.405.000 16.270.000
Sum opptjent egenkapital 6.647.000 8.111.000 7.575.000 15.805.000 12.273.000
Sum egenkapital 9.928.000 11.392.000 10.855.000 18.986.000 15.454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 8.000 13.000 21.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 8.000 13.000 21.000 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 6.000 0 29.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 123.000 551.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 282.000 280.000 278.000 275.000 235.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 283.000 284.000 398.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 11.682.000 11.152.000 19.405.000 16.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.257.000 10.722.000 10.341.000 18.480.000 14.895.000
Likviditetsgrad 1 33.6 38.9 37.4 47.4 19.3
Likviditetsgrad 2 33.6 38.9 37.5 47.5 19.3
Soliditet 97.2 97.5 97.3 97.8 95.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.1 -2058.8 20.0 282.9
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.8 -0.1 -73.8 19.7 36.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex