Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nilsen Vvs As
Juridisk navn:  Nilsen Vvs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56151270
Storebotn 40 Storebotn 40 Fax:
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 913509811
Aksjekapital: 1.698.001 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/1/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Utvikling:
Omsetning  
  
5.34%
Resultat  
  
2.23%
Egenkapital  
  
54.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.349.000 12.672.000 7.855.000 5.075.000 4.893.000
Resultat: 321.000 314.000 -1.176.000 -721.000 64.000
Egenkapital: 909.000 588.000 -1.373.000 -597.000 95.000
Regnskap for  Nilsen Vvs As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.349.000 12.672.000 7.855.000 5.075.000 4.893.000
Driftskostnader -12.820.000 -12.203.000 -8.818.000 -5.645.000 -4.735.000
Driftsresultat 529.000 469.000 -963.000 -570.000 158.000
Finansinntekter 14.000 72.000 11.000 2.000 15.000
Finanskostnader -222.000 -227.000 -224.000 -153.000 -108.000
Finans -208.000 -155.000 -213.000 -151.000 -93.000
Resultat før skatt 321.000 314.000 -1.176.000 -721.000 64.000
Skattekostnad 0 0 0 29.000 -16.000
Årsresultat 321.000 314.000 -1.176.000 -692.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.474.000 1.780.000 2.828.000 2.419.000 1.605.000
Sum omløpsmidler 5.237.000 4.066.000 2.981.000 1.031.000 1.079.000
Sum eiendeler 6.711.000 5.846.000 5.809.000 3.450.000 2.684.000
Sum opptjent egenkapital -1.169.000 -1.490.000 -1.803.000 -627.000 65.000
Sum egenkapital 909.000 588.000 -1.373.000 -597.000 95.000
Sum langsiktig gjeld 1.415.000 1.788.000 3.911.000 3.045.000 1.857.000
Sum kortsiktig gjeld 4.387.000 3.470.000 3.272.000 1.003.000 732.000
Sum gjeld og egenkapital 6.711.000 5.846.000 5.810.000 3.451.000 2.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.314.000 12.534.000 7.824.000 4.901.000 4.854.000
Andre inntekter 34.000 138.000 32.000 174.000 38.000
Driftsinntekter 13.349.000 12.672.000 7.855.000 5.075.000 4.893.000
Varekostnad -6.891.000 -6.310.000 -3.403.000 -2.193.000 -2.709.000
Lønninger -3.137.000 -3.305.000 -2.883.000 -1.447.000 -1.052.000
Avskrivning -290.000 -384.000 -705.000 -563.000 -262.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.502.000 -2.204.000 -1.827.000 -1.442.000 -1.010.000
Driftskostnader -12.820.000 -12.203.000 -8.818.000 -5.645.000 -4.735.000
Driftsresultat 529.000 469.000 -963.000 -570.000 158.000
Finansinntekter 14.000 72.000 11.000 2.000 15.000
Finanskostnader -222.000 -227.000 -224.000 -153.000 -108.000
Finans -208.000 -155.000 -213.000 -151.000 -93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 321.000 314.000 -1.176.000 -692.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 490.000 532.000 564.000 50.000 57.000
Maskiner anlegg 227.000 744.000 1.923.000 2.059.000 0
Driftsløsøre 333.000 489.000 335.000 310.000 1.536.000
Sum varige driftsmidler 1.049.000 1.765.000 2.822.000 2.419.000 1.593.000
Sum finansielle anleggsmidler 425.000 15.000 6.000 0 12.000
Sum anleggsmidler 1.474.000 1.780.000 2.828.000 2.419.000 1.605.000
Varebeholdning 4.183.000 3.175.000 1.780.000 374.000 588.000
Kundefordringer 804.000 689.000 716.000 399.000 268.000
Andre fordringer 98.000 55.000 305.000 190.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 152.000 148.000 179.000 69.000 80.000
Sum omløpsmidler 5.237.000 4.066.000 2.981.000 1.031.000 1.079.000
Sum eiendeler 6.711.000 5.846.000 5.809.000 3.450.000 2.684.000
Sum opptjent egenkapital -1.169.000 -1.490.000 -1.803.000 -627.000 65.000
Sum egenkapital 909.000 588.000 -1.373.000 -597.000 95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.193.000 607.000 565.000 506.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.415.000 1.788.000 3.911.000 3.045.000 1.857.000
Leverandørgjeld 2.337.000 2.009.000 1.772.000 241.000 499.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 381.000 308.000 400.000 86.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 477.000 546.000 535.000 170.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 4.387.000 3.470.000 3.272.000 1.003.000 732.000
Sum gjeld og egenkapital 6.711.000 5.846.000 5.810.000 3.451.000 2.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 850.000 596.000 -291.000 28.000 347.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 0.9 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.4 0.7 0.7
Soliditet 13.5 10.1 -23.6 -17.3 3.5
Resultatgrad 4 3.7 -12.3 -11.2 3.2
Rentedekningsgrad 2.4 2.1 -4.3 -3.7 1.6
Gjeldsgrad 6.4 8.9 -5.2 -6.8 27.3
Total kapitalrentabilitet 8.1 9.3 -16.4 -16.5 6.4
Signatur
26.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex