Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nimbuz AS
Juridisk navn:  Nimbuz AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggevegen 81 Bryggevegen 81 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 988860921
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-109.47%
Egenkapital  
  
-68.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 2.000 0 0
Resultat: -415.000 4.381.000 162.000 663.000 91.000
Egenkapital: 1.456.000 4.621.000 4.644.000 4.481.000 3.819.000
Regnskap for  Nimbuz AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 2.000 0 0
Driftskostnader -25.000 -20.000 -15.000 -17.000 -14.000
Driftsresultat -25.000 -20.000 -13.000 -17.000 -14.000
Finansinntekter 92.000 6.085.000 218.000 679.000 649.000
Finanskostnader -483.000 -1.684.000 -43.000 0 -543.000
Finans -391.000 4.401.000 175.000 679.000 106.000
Resultat før skatt -415.000 4.381.000 162.000 663.000 91.000
Skattekostnad 0 -4.000 0 0 0
Årsresultat -415.000 4.378.000 162.000 663.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 136.000 1.662.000 3.346.000 3.389.000 3.389.000
Sum omløpsmidler 1.319.000 3.086.000 1.298.000 1.092.000 979.000
Sum eiendeler 1.455.000 4.748.000 4.644.000 4.481.000 4.368.000
Sum opptjent egenkapital 1.306.000 4.471.000 4.494.000 4.331.000 3.669.000
Sum egenkapital 1.456.000 4.621.000 4.644.000 4.481.000 3.819.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 550.000
Sum kortsiktig gjeld 0 126.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.456.000 4.747.000 4.644.000 4.481.000 4.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 2.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -20.000 -15.000 -17.000 -14.000
Driftskostnader -25.000 -20.000 -15.000 -17.000 -14.000
Driftsresultat -25.000 -20.000 -13.000 -17.000 -14.000
Finansinntekter 92.000 6.085.000 218.000 679.000 649.000
Finanskostnader -483.000 -1.684.000 -43.000 0 -543.000
Finans -391.000 4.401.000 175.000 679.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -4.400.000 0 0 0
Årsresultat -415.000 4.378.000 162.000 663.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 136.000 1.662.000 3.346.000 3.389.000 3.389.000
Sum anleggsmidler 136.000 1.662.000 3.346.000 3.389.000 3.389.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 43.000 5.000 20.000
Sum investeringer 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 1.310.000 3.074.000 1.243.000 1.075.000 948.000
Sum omløpsmidler 1.319.000 3.086.000 1.298.000 1.092.000 979.000
Sum eiendeler 1.455.000 4.748.000 4.644.000 4.481.000 4.368.000
Sum opptjent egenkapital 1.306.000 4.471.000 4.494.000 4.331.000 3.669.000
Sum egenkapital 1.456.000 4.621.000 4.644.000 4.481.000 3.819.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 550.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -4.400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 123.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 126.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.456.000 4.747.000 4.644.000 4.481.000 4.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.319.000 2.960.000 1.298.000 1.092.000 979.000
Likviditetsgrad 1 24.5
Likviditetsgrad 2 0 24.5 0 0.0 0.0
Soliditet 1 97.3 1 100.0 87.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.3 1.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.6 127.8 4.4 14.8 14.5
Signatur
19.05.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex