Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ninja AS
Juridisk navn:  Ninja AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93406518
Tinghaugen 96 Tinghaugen 96 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 990766215
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-5.06%
Egenkapital  
  
24.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 150.000 158.000 0 56.000 83.000
Egenkapital: 773.000 623.000 465.000 465.000 409.000
Regnskap for  Ninja AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -1.000 0 0 0
Driftsresultat -9.000 -1.000 0 0 0
Finansinntekter 159.000 159.000 0 55.000 83.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 159.000 159.000 0 55.000 83.000
Resultat før skatt 150.000 158.000 0 56.000 83.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 158.000 0 56.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 803.000 803.000 464.000 464.000 464.000
Sum omløpsmidler 163.000 13.000 84.000 84.000 28.000
Sum eiendeler 966.000 816.000 548.000 548.000 492.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 523.000 365.000 365.000 309.000
Sum egenkapital 773.000 623.000 465.000 465.000 409.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 193.000 193.000 83.000 83.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 966.000 816.000 548.000 548.000 492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -1.000 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -1.000 0 0 0
Driftsresultat -9.000 -1.000 0 0 0
Finansinntekter 159.000 159.000 0 55.000 83.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 159.000 159.000 0 55.000 83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 158.000 0 56.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 803.000 803.000 464.000 464.000 464.000
Sum anleggsmidler 803.000 803.000 464.000 464.000 464.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 163.000 13.000 84.000 84.000 28.000
Sum omløpsmidler 163.000 13.000 84.000 84.000 28.000
Sum eiendeler 966.000 816.000 548.000 548.000 492.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 523.000 365.000 365.000 309.000
Sum egenkapital 773.000 623.000 465.000 465.000 409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 193.000 83.000 83.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 193.000 83.000 83.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 966.000 816.000 548.000 548.000 492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 -180.000 1.000 1.000 -55.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.1 1 1.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 1 1.1 0.4
Soliditet 8 76.3 84.9 84.9 83.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.5 19.4 0 10.0 16.9
Signatur
11.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex