Ninst AS
Juridisk navn:  Ninst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56184918
C/O Storebø Økonomi Og Regnskap As Knivhauhen Sør Knivhaugane Fax: 56180194
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 833267132
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/15/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storebø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
26.67%
Egenkapital  
  
-32.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.000 0 0 30.000 23.000
Resultat: -22.000 -30.000 -32.000 1.000 -6.000
Egenkapital: -77.000 -58.000 -33.000 -7.000 -6.000
Regnskap for  Ninst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.000 0 0 30.000 23.000
Driftskostnader -28.000 -30.000 -33.000 -29.000 -28.000
Driftsresultat -22.000 -30.000 -33.000 1.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Resultat før skatt -22.000 -30.000 -32.000 1.000 -6.000
Skattekostnad 3.000 5.000 6.000 -3.000 2.000
Årsresultat -19.000 -25.000 -25.000 -2.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 47.000 42.000 36.000 39.000
Sum omløpsmidler 3.000 47.000 58.000 58.000 27.000
Sum eiendeler 53.000 94.000 100.000 94.000 66.000
Sum opptjent egenkapital -227.000 -208.000 -183.000 -157.000 -156.000
Sum egenkapital -77.000 -58.000 -33.000 -7.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 83.000 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 68.000 124.000 101.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000 93.000 100.000 94.000 65.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 0 0 30.000 23.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.000 0 0 30.000 23.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -26.000 -28.000 -29.000 -27.000 -27.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -2.000 -1.000
Driftskostnader -28.000 -30.000 -33.000 -29.000 -28.000
Driftsresultat -22.000 -30.000 -33.000 1.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -25.000 -25.000 -2.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 47.000 42.000 36.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 47.000 42.000 36.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 42.000 53.000 53.000 23.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Sum omløpsmidler 3.000 47.000 58.000 58.000 27.000
Sum eiendeler 53.000 94.000 100.000 94.000 66.000
Sum opptjent egenkapital -227.000 -208.000 -183.000 -157.000 -156.000
Sum egenkapital -77.000 -58.000 -33.000 -7.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 83.000 83.000 9.000 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 25.000 25.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 67.000 98.000 75.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 68.000 124.000 101.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000 93.000 100.000 94.000 65.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.000 -21.000 -66.000 -43.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.7 0.5 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.7 0.5 0.6 0.4
Soliditet -145.3 -62.4 -7.4 -9.2
Resultatgrad -366.7 3.3 -26.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -2.6 -14.4 -11.8
Total kapitalrentabilitet -41.5 -32.3 1.1 -9.2
Signatur
28.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.11.2011
PROKURA KVAR FOR SEG:
KURT MADSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex