Nipeto Vann- Og Avløpsselskap AS
Juridisk navn:  Nipeto Vann- Og Avløpsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90940791
Tonvegen 79 Tonvegen 79 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 988491799
Aksjekapital: 326.400 NOK
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.23%
Resultat  
  
-47.66%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 326.000 344.000 305.000 401.000 203.000
Resultat: -158.000 -107.000 -288.000 -162.000 -352.000
Egenkapital: 316.000 474.000 581.000 869.000 -1.669.000
Regnskap for  Nipeto Vann- Og Avløpsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 326.000 344.000 305.000 401.000 203.000
Driftskostnader -281.000 -255.000 -381.000 -350.000 -241.000
Driftsresultat 45.000 89.000 -75.000 51.000 -38.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -204.000 -198.000 -215.000 -217.000 -315.000
Finans -204.000 -196.000 -213.000 -214.000 -314.000
Resultat før skatt -158.000 -107.000 -288.000 -162.000 -352.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -158.000 -107.000 -288.000 -162.000 -352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.124.000 5.161.000 5.096.000 5.278.000 5.113.000
Sum omløpsmidler 147.000 175.000 89.000 96.000 57.000
Sum eiendeler 5.271.000 5.336.000 5.185.000 5.374.000 5.170.000
Sum opptjent egenkapital -3.206.000 -3.048.000 -2.941.000 -2.653.000 -2.491.000
Sum egenkapital 316.000 474.000 581.000 869.000 -1.669.000
Sum langsiktig gjeld 4.723.000 4.505.000 4.375.000 4.445.000 6.745.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 358.000 229.000 60.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 5.272.000 5.337.000 5.185.000 5.374.000 5.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 326.000 344.000 305.000 401.000 203.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 326.000 344.000 305.000 401.000 203.000
Varekostnad 0 0 -35.000 -69.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -91.000 -85.000 -89.000 -95.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -170.000 -257.000 -186.000 -139.000
Driftskostnader -281.000 -255.000 -381.000 -350.000 -241.000
Driftsresultat 45.000 89.000 -75.000 51.000 -38.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -204.000 -198.000 -215.000 -217.000 -315.000
Finans -204.000 -196.000 -213.000 -214.000 -314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -158.000 -107.000 -288.000 -162.000 -352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.039.000 2.927.000 2.803.000 2.835.000 2.415.000
Maskiner anlegg 1.960.000 2.108.000 2.166.000 2.316.000 2.572.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.998.000 5.035.000 4.969.000 5.152.000 4.986.000
Sum finansielle anleggsmidler 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Sum anleggsmidler 5.124.000 5.161.000 5.096.000 5.278.000 5.113.000
Varebeholdning 98.000 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 14.000 0 8.000 11.000
Andre fordringer 9.000 53.000 14.000 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 109.000 75.000 76.000 46.000
Sum omløpsmidler 147.000 175.000 89.000 96.000 57.000
Sum eiendeler 5.271.000 5.336.000 5.185.000 5.374.000 5.170.000
Sum opptjent egenkapital -3.206.000 -3.048.000 -2.941.000 -2.653.000 -2.491.000
Sum egenkapital 316.000 474.000 581.000 869.000 -1.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.723.000 4.505.000 4.375.000 4.445.000 6.745.000
Leverandørgjeld 217.000 342.000 197.000 29.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 13.000 6.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 17.000 19.000 25.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 358.000 229.000 60.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 5.272.000 5.337.000 5.185.000 5.374.000 5.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.000 -183.000 -140.000 36.000 -36.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.4 1.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.4 1.7 0.7
Soliditet 6 8.9 11.2 16.2 -32.3
Resultatgrad 13.8 25.9 -24.6 12.7 -18.7
Rentedekningsgrad 0.2 0.4 -0.3 0.2 -0.1
Gjeldsgrad 15.7 10.3 7.9 5.2 -4.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.7 -1.4 1.0 -0.7
Signatur
26.02.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex