Niron As
Juridisk navn:  Niron As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99299897
C/O Yndestad Gard Yndestad Fax:
6966 Guddal 6966 Guddal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Fjaler
Org.nr: 916075251
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rekneskap Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.69%
Resultat  
  
51.9%
Egenkapital  
  
-41.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.162.000 1.079.000 957.000 200.000
Resultat: -38.000 -79.000 -10.000 109.000
Egenkapital: 53.000 91.000 170.000 180.000
Regnskap for  Niron As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.162.000 1.079.000 957.000 200.000
Driftskostnader -1.202.000 -1.158.000 -967.000 -92.000
Driftsresultat -40.000 -79.000 -10.000 109.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt -38.000 -79.000 -10.000 109.000
Skattekostnad 0 0 0 -28.000
Årsresultat -38.000 -79.000 -10.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000
Sum omløpsmidler 232.000 179.000 207.000 221.000
Sum eiendeler 237.000 187.000 218.000 235.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -9.000 70.000 80.000
Sum egenkapital 53.000 91.000 170.000 180.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 185.000 95.000 48.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 186.000 218.000 235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 763.000 707.000 506.000 168.000
Andre inntekter 398.000 372.000 451.000 33.000
Driftsinntekter 1.162.000 1.079.000 957.000 200.000
Varekostnad -354.000 -282.000 -251.000 -49.000
Lønninger -502.000 -508.000 -268.000 0
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -365.000 -445.000 -42.000
Driftskostnader -1.202.000 -1.158.000 -967.000 -92.000
Driftsresultat -40.000 -79.000 -10.000 109.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -79.000 -10.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 8.000 11.000 14.000
Sum varige driftsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000
Varebeholdning 44.000 41.000 49.000 55.000
Kundefordringer 72.000 21.000 43.000 48.000
Andre fordringer 30.000 64.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 53.000 115.000 118.000
Sum omløpsmidler 232.000 179.000 207.000 221.000
Sum eiendeler 237.000 187.000 218.000 235.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -9.000 70.000 80.000
Sum egenkapital 53.000 91.000 170.000 180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 65.000 15.000 16.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 23.000 3.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 58.000 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 185.000 95.000 48.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 186.000 218.000 235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 84.000 159.000 166.000
Likviditetsgrad 1 1 1.9 4.3 4.0
Likviditetsgrad 2 1 1.5 3.3 3.1
Soliditet 22.3 48.9 7 76.6
Resultatgrad -3.4 -7.3 54.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -16.4 -42.5 -4.6 46.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex