Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nirvana Indira Lokmic
Juridisk navn:  Nirvana Indira Lokmic
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55310277
Øvregaten 43 Øvregaten 43 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980230791
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/28/1998
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Tertnes Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2003
Omsetning: 1.193.000
Resultat: 207.000
Egenkapital: 49.000
Regnskap for  Nirvana Indira Lokmic
Resultat 2003
Driftsinntekter 1.193.000
Driftskostnader -987.000
Driftsresultat 207.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 207.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 84.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 49.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.193.000
Varekostnad -635.000
Lønninger -154.000
Avskrivning -10.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -188.000
Driftskostnader -987.000
Driftsresultat 207.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 40.000
Varebeholdning 7.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 84.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 58.3
Resultatgrad 17.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 246.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex