Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nisperos Holding As
Juridisk navn:  Nisperos Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Roger Myhre Bjørndalsskogen 51 c/o Roger Myhre Bjørndalsskogen 51 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920859860
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/18/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørgvin Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -23.000
Egenkapital: -2.000
Regnskap for  Nisperos Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -4.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -19.000
Finans -19.000
Resultat før skatt -23.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.342.000
Sum omløpsmidler 12.000
Sum eiendeler 8.354.000
Sum opptjent egenkapital -23.000
Sum egenkapital -2.000
Sum langsiktig gjeld 8.330.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000
Sum gjeld og egenkapital 8.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -4.000
Driftskostnader -4.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -19.000
Finans -19.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.342.000
Sum anleggsmidler 8.342.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 12.000
Sum omløpsmidler 12.000
Sum eiendeler 8.354.000
Sum opptjent egenkapital -23.000
Sum egenkapital -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 23.000
Sum langsiktig gjeld 8.330.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000
Sum gjeld og egenkapital 8.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex