Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nisperos Holding As
Juridisk navn:  Nisperos Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Roger Myhre Bjørndalsskogen 51 c/o Roger Myhre Bjørndalsskogen 51 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920859860
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
239.13%
Egenkapital  
  
1600%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 32.000 -23.000
Egenkapital: 30.000 -2.000
Regnskap for  Nisperos Holding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -17.000 -4.000
Driftsresultat -17.000 -4.000
Finansinntekter 273.000 0
Finanskostnader -225.000 -19.000
Finans 48.000 -19.000
Resultat før skatt 32.000 -23.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 32.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.342.000 8.342.000
Sum omløpsmidler 303.000 12.000
Sum eiendeler 8.645.000 8.354.000
Sum opptjent egenkapital 0 -23.000
Sum egenkapital 30.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 8.088.000 8.330.000
Sum kortsiktig gjeld 526.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 8.644.000 8.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -4.000
Driftskostnader -17.000 -4.000
Driftsresultat -17.000 -4.000
Finansinntekter 273.000 0
Finanskostnader -225.000 -19.000
Finans 48.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 32.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.342.000 8.342.000
Sum anleggsmidler 8.342.000 8.342.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 29.000 12.000
Sum omløpsmidler 303.000 12.000
Sum eiendeler 8.645.000 8.354.000
Sum opptjent egenkapital 0 -23.000
Sum egenkapital 30.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 525.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 8.088.000 8.330.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 526.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 8.644.000 8.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -223.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5
Soliditet 0.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 287.1
Total kapitalrentabilitet 3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex