Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Juridisk navn:  Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22942550
Henrik Ibsens Gate 60A Henrik Ibsens Gate 60A Fax: 22942551
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962077447
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 11/6/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.41%
Resultat  
  
-3.82%
Egenkapital  
  
19.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.109.000 20.815.000 20.147.000 19.376.000 18.282.000
Resultat: 3.248.000 3.377.000 5.023.000 5.035.000 4.501.000
Egenkapital: 2.993.000 2.499.000 3.938.000 1.778.000 3.702.000
Regnskap for  Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.109.000 20.815.000 20.147.000 19.376.000 18.282.000
Driftskostnader -17.838.000 -17.431.000 -15.125.000 -14.376.000 -13.837.000
Driftsresultat 3.270.000 3.384.000 5.023.000 5.001.000 4.446.000
Finansinntekter 56.000 41.000 56.000 113.000 144.000
Finanskostnader -79.000 -48.000 -55.000 -79.000 -88.000
Finans -23.000 -7.000 1.000 34.000 56.000
Resultat før skatt 3.248.000 3.377.000 5.023.000 5.035.000 4.501.000
Skattekostnad -753.000 -816.000 -1.263.000 -1.359.000 -1.223.000
Årsresultat 2.494.000 2.561.000 3.760.000 3.676.000 3.278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.932.000 6.268.000 6.135.000 6.585.000 6.454.000
Sum omløpsmidler 12.185.000 12.007.000 10.070.000 9.021.000 11.289.000
Sum eiendeler 18.117.000 18.275.000 16.205.000 15.606.000 17.743.000
Sum opptjent egenkapital 2.893.000 2.399.000 3.838.000 1.678.000 3.602.000
Sum egenkapital 2.993.000 2.499.000 3.938.000 1.778.000 3.702.000
Sum langsiktig gjeld 10.370.000 8.368.000 7.588.000 6.769.000 6.742.000
Sum kortsiktig gjeld 4.755.000 7.408.000 4.679.000 7.059.000 7.298.000
Sum gjeld og egenkapital 18.118.000 18.275.000 16.205.000 15.606.000 17.742.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.109.000 20.815.000 20.113.000 19.323.000 18.282.000
Andre inntekter 0 0 34.000 54.000 0
Driftsinntekter 21.109.000 20.815.000 20.147.000 19.376.000 18.282.000
Varekostnad -837.000 -831.000 -408.000 -623.000 -308.000
Lønninger -13.295.000 -13.195.000 -12.059.000 -10.925.000 -10.514.000
Avskrivning -332.000 -306.000 -260.000 -336.000 -320.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.374.000 -3.099.000 -2.398.000 -2.492.000 -2.695.000
Driftskostnader -17.838.000 -17.431.000 -15.125.000 -14.376.000 -13.837.000
Driftsresultat 3.270.000 3.384.000 5.023.000 5.001.000 4.446.000
Finansinntekter 56.000 41.000 56.000 113.000 144.000
Finanskostnader -79.000 -48.000 -55.000 -79.000 -88.000
Finans -23.000 -7.000 1.000 34.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 0 -2.000.000 -3.200.000
Årsresultat 2.494.000 2.561.000 3.760.000 3.676.000 3.278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 29.000 0 0 0
Fast eiendom 5.156.000 5.156.000 5.156.000 5.156.000 5.156.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 773.000 1.079.000 975.000 1.426.000 1.298.000
Sum varige driftsmidler 5.928.000 6.235.000 6.131.000 6.581.000 6.454.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 0
Sum anleggsmidler 5.932.000 6.268.000 6.135.000 6.585.000 6.454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.189.000 6.980.000 5.722.000 5.045.000 4.361.000
Andre fordringer 578.000 551.000 198.000 123.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.419.000 4.477.000 4.150.000 3.852.000 6.814.000
Sum omløpsmidler 12.185.000 12.007.000 10.070.000 9.021.000 11.289.000
Sum eiendeler 18.117.000 18.275.000 16.205.000 15.606.000 17.743.000
Sum opptjent egenkapital 2.893.000 2.399.000 3.838.000 1.678.000 3.602.000
Sum egenkapital 2.993.000 2.499.000 3.938.000 1.778.000 3.702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 43.000 75.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.370.000 8.368.000 7.588.000 6.769.000 6.742.000
Leverandørgjeld 689.000 738.000 198.000 401.000 87.000
Betalbar skatt 715.000 888.000 1.296.000 1.313.000 1.239.000
Skyldig offentlige avgifter 1.760.000 2.334.000 1.945.000 2.157.000 1.644.000
Utbytte 0 -2.000.000 0 -2.000.000 -3.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.590.000 3.448.000 1.240.000 3.187.000 4.328.000
Sum kortsiktig gjeld 4.755.000 7.408.000 4.679.000 7.059.000 7.298.000
Sum gjeld og egenkapital 18.118.000 18.275.000 16.205.000 15.606.000 17.742.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.430.000 4.599.000 5.391.000 1.962.000 3.991.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.6 2.2 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 2.6 1.6 2.2 1.3 1.6
Soliditet 16.5 13.7 24.3 11.4 20.9
Resultatgrad 15.5 16.3 24.9 25.8 24.3
Rentedekningsgrad 41.4 70.5 91.3 64.7 52.2
Gjeldsgrad 5.1 6.3 3.1 7.8 3.8
Total kapitalrentabilitet 18.4 18.7 31.3 32.8 25.9
Signatur
24.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex