Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nk-Service AS
Juridisk navn:  Nk-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33386664
Postboks 141 Teie Husøystrand 36 Fax:
3106 Nøtterøy 3132 Husøysund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 988494658
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/2005 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.28%
Resultat  
  
-140.98%
Egenkapital  
  
-60.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 274.000 393.000 309.000 276.000 240.000
Resultat: -50.000 122.000 47.000 7.000 -13.000
Egenkapital: 77.000 197.000 104.000 132.000 125.000
Regnskap for  Nk-Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 274.000 393.000 309.000 276.000 240.000
Driftskostnader -324.000 -270.000 -261.000 -270.000 -256.000
Driftsresultat -51.000 123.000 49.000 6.000 -16.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt -50.000 122.000 47.000 7.000 -13.000
Skattekostnad 0 -29.000 -5.000 0 0
Årsresultat -50.000 93.000 42.000 7.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 128.000 295.000 214.000 280.000 268.000
Sum eiendeler 128.000 295.000 214.000 280.000 268.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 95.000 2.000 30.000 23.000
Sum egenkapital 77.000 197.000 104.000 132.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 98.000 110.000 148.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 296.000 215.000 281.000 269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 274.000 393.000 309.000 276.000 240.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 274.000 393.000 309.000 276.000 240.000
Varekostnad 0 -8.000 -9.000 -18.000 -4.000
Lønninger -289.000 -212.000 -212.000 -212.000 -212.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000
Driftskostnader -324.000 -270.000 -261.000 -270.000 -256.000
Driftsresultat -51.000 123.000 49.000 6.000 -16.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -70.000 0 0
Årsresultat -50.000 93.000 42.000 7.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 86.000 4.000 4.000 9.000
Andre fordringer 0 8.000 11.000 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 201.000 198.000 265.000 260.000
Sum omløpsmidler 128.000 295.000 214.000 280.000 268.000
Sum eiendeler 128.000 295.000 214.000 280.000 268.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 95.000 2.000 30.000 23.000
Sum egenkapital 77.000 197.000 104.000 132.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 5.000 0 2.000 6.000
Betalbar skatt 0 29.000 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 36.000 11.000 18.000 11.000
Utbytte 0 0 -70.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 28.000 24.000 128.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 98.000 110.000 148.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 296.000 215.000 281.000 269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 197.000 104.000 132.000 125.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3 1.9 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.5 3 1.9 1.9 1.9
Soliditet 60.2 66.8 48.6 47.1 46.6
Resultatgrad -18.6 31.3 15.9 2.2 -6.7
Rentedekningsgrad 1 24.5 8.0
Gjeldsgrad 0.7 0.5 1.1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -39.8 4 23.4 2.9 -4.9
Signatur
25.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex