Nlm-Barnehagene AS
Juridisk navn:  Nlm-Barnehagene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70142522
Postboks 7503 Spjelkavik C/O Myrabakken Næringssenter 2 Spjelkavikvegen 132 Fax: 70174410
6022 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 886308922
Aksjekapital: 310.000 NOK
Antall ansatte: 932
Etableringsdato: 11/25/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nlm barnehagene i midt-norge as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.06%
Resultat  
  
-27.79%
Egenkapital  
  
4.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 338.545.000 304.826.000 285.448.000 262.493.000 256.318.000
Resultat: 4.329.000 5.995.000 5.273.000 -1.860.000 5.607.000
Egenkapital: 99.841.000 95.690.000 89.695.000 84.421.000 86.282.000
Regnskap for  Nlm-Barnehagene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 338.545.000 304.826.000 285.448.000 262.493.000 256.318.000
Driftskostnader -332.822.000 -298.330.000 -278.869.000 -262.991.000 -249.313.000
Driftsresultat 5.723.000 6.496.000 6.578.000 -498.000 7.006.000
Finansinntekter 625.000 921.000 293.000 489.000 647.000
Finanskostnader -2.018.000 -1.422.000 -1.597.000 -1.852.000 -2.045.000
Finans -1.393.000 -501.000 -1.304.000 -1.363.000 -1.398.000
Resultat før skatt 4.329.000 5.995.000 5.273.000 -1.860.000 5.607.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.329.000 5.995.000 5.273.000 -1.860.000 5.607.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 195.390.000 188.147.000 155.207.000 132.387.000 128.893.000
Sum omløpsmidler 32.160.000 16.041.000 41.821.000 45.339.000 48.087.000
Sum eiendeler 227.550.000 204.188.000 197.028.000 177.726.000 176.980.000
Sum opptjent egenkapital 99.524.000 95.374.000 89.379.000 84.105.000 85.965.000
Sum egenkapital 99.841.000 95.690.000 89.695.000 84.421.000 86.282.000
Sum langsiktig gjeld 71.145.000 63.243.000 60.371.000 53.277.000 54.869.000
Sum kortsiktig gjeld 56.564.000 45.255.000 46.962.000 40.028.000 35.829.000
Sum gjeld og egenkapital 227.549.000 204.188.000 197.028.000 177.726.000 176.979.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 338.326.000 304.532.000 49.112.000 47.144.000 43.809.000
Andre inntekter 219.000 294.000 236.336.000 215.349.000 212.510.000
Driftsinntekter 338.545.000 304.826.000 285.448.000 262.493.000 256.318.000
Varekostnad -7.751.000 -6.871.000 -6.673.000 -6.306.000 -6.214.000
Lønninger -270.831.000 -249.955.000 -231.138.000 -220.587.000 -209.059.000
Avskrivning -13.835.000 -8.267.000 -9.734.000 -7.780.000 -6.934.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.405.000 -33.237.000 -31.324.000 -28.318.000 -27.106.000
Driftskostnader -332.822.000 -298.330.000 -278.869.000 -262.991.000 -249.313.000
Driftsresultat 5.723.000 6.496.000 6.578.000 -498.000 7.006.000
Finansinntekter 625.000 921.000 293.000 489.000 647.000
Finanskostnader -2.018.000 -1.422.000 -1.597.000 -1.852.000 -2.045.000
Finans -1.393.000 -501.000 -1.304.000 -1.363.000 -1.398.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.329.000 5.995.000 5.273.000 -1.860.000 5.607.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 153.882.000 155.086.000 140.912.000 120.405.000 119.799.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.670.000 12.442.000 6.932.000 7.757.000 8.729.000
Sum varige driftsmidler 166.551.000 167.527.000 147.844.000 128.161.000 128.528.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.838.000 20.620.000 7.363.000 4.226.000 365.000
Sum anleggsmidler 195.390.000 188.147.000 155.207.000 132.387.000 128.893.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.255.000 1.357.000 640.000 1.122.000 1.016.000
Andre fordringer 4.360.000 3.269.000 4.221.000 3.526.000 3.226.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.546.000 11.415.000 36.960.000 40.691.000 43.845.000
Sum omløpsmidler 32.160.000 16.041.000 41.821.000 45.339.000 48.087.000
Sum eiendeler 227.550.000 204.188.000 197.028.000 177.726.000 176.980.000
Sum opptjent egenkapital 99.524.000 95.374.000 89.379.000 84.105.000 85.965.000
Sum egenkapital 99.841.000 95.690.000 89.695.000 84.421.000 86.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.821.000 5.281.000 9.348.000 6.222.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 71.145.000 63.243.000 60.371.000 53.277.000 54.869.000
Leverandørgjeld 3.818.000 4.258.000 9.806.000 4.090.000 3.264.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.842.000 16.726.000 14.771.000 14.827.000 12.921.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.904.000 24.271.000 22.385.000 21.112.000 19.644.000
Sum kortsiktig gjeld 56.564.000 45.255.000 46.962.000 40.028.000 35.829.000
Sum gjeld og egenkapital 227.549.000 204.188.000 197.028.000 177.726.000 176.979.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.404.000 -29.214.000 -5.141.000 5.311.000 12.258.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.9 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.9 1.1 1.4
Soliditet 43.9 46.9 45.5 47.5 48.8
Resultatgrad 1.7 2.1 2.3 -0.2 2.7
Rentedekningsgrad 2.8 4.6 4.1 -0.3 3.7
Gjeldsgrad 1.3 1.1 1.2 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 2.8 3.6 3.5 4.3
Signatur
20.08.2020
TO PERSONER BLANT STYRETS LEDER, NESTLEDER OG DAGLIG LEDER.
Prokurister
20.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex