Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
No Working Limit AS
Juridisk navn:  No Working Limit AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93866112
Ytrebygdsvegen 37 Ulsmågvegen 26 Fax:
5251 Søreidgrend 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992631805
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Regnskapsfører: Vd Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.41%
Resultat  
  
358.86%
Egenkapital  
  
183.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.822.000 3.150.000 1.332.000 3.678.000 5.687.000
Resultat: 409.000 -158.000 -503.000 626.000 2.568.000
Egenkapital: 550.000 194.000 352.000 871.000 419.000
Regnskap for  No Working Limit AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.822.000 3.150.000 1.332.000 3.678.000 5.687.000
Driftskostnader -2.412.000 -3.306.000 -1.825.000 -3.034.000 -3.118.000
Driftsresultat 410.000 -157.000 -493.000 645.000 2.570.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -12.000 -22.000 -11.000
Finans -1.000 -2.000 -11.000 -18.000 -2.000
Resultat før skatt 409.000 -158.000 -503.000 626.000 2.568.000
Skattekostnad -52.000 0 -16.000 -174.000 -694.000
Årsresultat 357.000 -158.000 -520.000 453.000 1.874.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 58.000 305.000 374.000 292.000
Sum omløpsmidler 1.252.000 567.000 475.000 895.000 2.942.000
Sum eiendeler 1.291.000 625.000 780.000 1.269.000 3.234.000
Sum opptjent egenkapital 450.000 94.000 252.000 771.000 319.000
Sum egenkapital 550.000 194.000 352.000 871.000 419.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 741.000 431.000 429.000 398.000 2.809.000
Sum gjeld og egenkapital 1.291.000 625.000 781.000 1.269.000 3.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.822.000 3.150.000 1.332.000 3.678.000 5.687.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.822.000 3.150.000 1.332.000 3.678.000 5.687.000
Varekostnad -1.761.000 -2.523.000 -794.000 -2.015.000 -2.703.000
Lønninger 0 0 -347.000 -346.000 -69.000
Avskrivning 0 -27.000 -33.000 -33.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -651.000 -756.000 -651.000 -640.000 -341.000
Driftskostnader -2.412.000 -3.306.000 -1.825.000 -3.034.000 -3.118.000
Driftsresultat 410.000 -157.000 -493.000 645.000 2.570.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -12.000 -22.000 -11.000
Finans -1.000 -2.000 -11.000 -18.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.600.000
Årsresultat 357.000 -158.000 -520.000 453.000 1.874.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 16.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 27.000 60.000 92.000
Sum varige driftsmidler 0 0 27.000 60.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 58.000 278.000 298.000 200.000
Sum anleggsmidler 39.000 58.000 305.000 374.000 292.000
Varebeholdning 0 0 131.000 132.000 350.000
Kundefordringer 1.055.000 473.000 197.000 135.000 1.101.000
Andre fordringer 138.000 0 16.000 77.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 94.000 132.000 552.000 1.490.000
Sum omløpsmidler 1.252.000 567.000 475.000 895.000 2.942.000
Sum eiendeler 1.291.000 625.000 780.000 1.269.000 3.234.000
Sum opptjent egenkapital 450.000 94.000 252.000 771.000 319.000
Sum egenkapital 550.000 194.000 352.000 871.000 419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Leverandørgjeld 450.000 7.000 234.000 136.000 220.000
Betalbar skatt 52.000 0 0 196.000 687.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 77.000 78.000 2.000 245.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.600.000
Annen kortsiktig gjeld 234.000 347.000 117.000 64.000 1.657.000
Sum kortsiktig gjeld 741.000 431.000 429.000 398.000 2.809.000
Sum gjeld og egenkapital 1.291.000 625.000 781.000 1.269.000 3.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 511.000 136.000 46.000 497.000 133.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.1 2.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 0.8 2.0 1.0
Soliditet 42.6 3 45.1 68.6 13.0
Resultatgrad 14.5 17.5 45.2
Rentedekningsgrad 4 -78.5 -41.1 29.5 234.5
Gjeldsgrad 1.3 2.2 1.2 0.5 6.7
Total kapitalrentabilitet 31.8 -25.1 51.1 79.7
Signatur
06.04.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex