Noativ As
Juridisk navn:  Noativ As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granåsen 72A Granåsen 72A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915308600
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2288.89%
Resultat  
  
304.94%
Egenkapital  
  
177.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 215.000 9.000 0 0 131.000
Resultat: 166.000 -81.000 -2.000 -16.000 -19.000
Egenkapital: 68.000 -88.000 -7.000 -5.000 11.000
Regnskap for  Noativ As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 215.000 9.000 0 0 131.000
Driftskostnader -48.000 -90.000 -2.000 -16.000 -151.000
Driftsresultat 166.000 -81.000 -2.000 -16.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 166.000 -81.000 -2.000 -16.000 -19.000
Skattekostnad -11.000 0 0 0 0
Årsresultat 155.000 -81.000 -2.000 -16.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 183.000 33.000 22.000 18.000 13.000
Sum eiendeler 183.000 33.000 22.000 18.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -118.000 -37.000 -35.000 -19.000
Sum egenkapital 68.000 -88.000 -7.000 -5.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 121.000 28.000 23.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 33.000 21.000 18.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 215.000 9.000 0 0 131.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 215.000 9.000 0 0 131.000
Varekostnad -23.000 0 0 0 -113.000
Lønninger 0 -2.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -88.000 -2.000 -16.000 -38.000
Driftskostnader -48.000 -90.000 -2.000 -16.000 -151.000
Driftsresultat 166.000 -81.000 -2.000 -16.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 155.000 -81.000 -2.000 -16.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 33.000 22.000 18.000 13.000
Sum omløpsmidler 183.000 33.000 22.000 18.000 13.000
Sum eiendeler 183.000 33.000 22.000 18.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -118.000 -37.000 -35.000 -19.000
Sum egenkapital 68.000 -88.000 -7.000 -5.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 6.000 0
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 -6.000 0 -4.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 127.000 29.000 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 121.000 28.000 23.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 33.000 21.000 18.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 -88.000 -6.000 -5.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.3 0.8 0.8 6.5
Likviditetsgrad 2 1.6 0.3 0.8 0.8 6.6
Soliditet 3 -266.7 -33.3 -27.8 84.6
Resultatgrad 77.2 -14.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 -1.4 -4.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 90.2 -245.5 -9.5 -88.9 -146.2
Signatur
16.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
LANDA TORILL
HANSEN TOMMY ØYVIND
Prokurister
16.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex