Nofi Oppdrettservice AS
Juridisk navn:  Nofi Oppdrettservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77698000
Eidvegen 642 Eidkjosen Fax:
9105 Kvaløya 9105 Kvaløya
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 994032909
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 4/22/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.87%
Resultat  
  
-0.55%
Egenkapital  
  
31.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.690.000 36.014.000 26.504.000 25.361.000 21.996.000
Resultat: 7.052.000 7.091.000 5.284.000 4.919.000 4.486.000
Egenkapital: 22.743.000 17.280.000 11.855.000 8.870.000 4.941.000
Regnskap for  Nofi Oppdrettservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.690.000 36.014.000 26.504.000 25.361.000 21.996.000
Driftskostnader -37.653.000 -28.134.000 -20.463.000 -19.516.000 -17.182.000
Driftsresultat 8.036.000 7.879.000 6.041.000 5.845.000 4.815.000
Finansinntekter 84.000 44.000 21.000 32.000 4.000
Finanskostnader -1.068.000 -833.000 -779.000 -957.000 -332.000
Finans -984.000 -789.000 -758.000 -925.000 -328.000
Resultat før skatt 7.052.000 7.091.000 5.284.000 4.919.000 4.486.000
Skattekostnad -1.589.000 -1.666.000 -1.300.000 -1.256.000 -1.052.000
Årsresultat 5.463.000 5.425.000 3.984.000 3.662.000 3.434.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.306.000 29.725.000 21.854.000 23.364.000 11.401.000
Sum omløpsmidler 18.770.000 13.356.000 17.351.000 9.485.000 4.451.000
Sum eiendeler 60.076.000 43.081.000 39.205.000 32.849.000 15.852.000
Sum opptjent egenkapital 20.260.000 14.797.000 9.372.000 6.388.000 3.941.000
Sum egenkapital 22.743.000 17.280.000 11.855.000 8.870.000 4.941.000
Sum langsiktig gjeld 30.463.000 19.576.000 21.404.000 19.739.000 9.199.000
Sum kortsiktig gjeld 6.870.000 6.225.000 5.946.000 4.240.000 1.713.000
Sum gjeld og egenkapital 60.076.000 43.081.000 39.205.000 32.850.000 15.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.123.000 35.595.000 26.219.000 24.952.000 21.792.000
Andre inntekter 567.000 419.000 285.000 409.000 204.000
Driftsinntekter 45.690.000 36.014.000 26.504.000 25.361.000 21.996.000
Varekostnad -13.470.000 -10.556.000 -8.056.000 -7.589.000 -6.439.000
Lønninger -9.747.000 -6.175.000 -4.726.000 -4.238.000 -3.743.000
Avskrivning 0 -2.415.000 -2.095.000 -2.000.000 -1.491.000
Nedskrivning -3.210.000 0 0 -500.000 0
Andre driftskostnader -11.226.000 -8.988.000 -5.586.000 -5.189.000 -5.509.000
Driftskostnader -37.653.000 -28.134.000 -20.463.000 -19.516.000 -17.182.000
Driftsresultat 8.036.000 7.879.000 6.041.000 5.845.000 4.815.000
Finansinntekter 84.000 44.000 21.000 32.000 4.000
Finanskostnader -1.068.000 -833.000 -779.000 -957.000 -332.000
Finans -984.000 -789.000 -758.000 -925.000 -328.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0
Årsresultat 5.463.000 5.425.000 3.984.000 3.662.000 3.434.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.202.000 10.779.000 10.051.000 10.211.000 0
Maskiner anlegg 10.791.000 1.388.000 1.476.000 1.405.000 1.541.000
Driftsløsøre 16.272.000 16.501.000 10.254.000 11.748.000 9.860.000
Sum varige driftsmidler 40.265.000 28.668.000 21.780.000 23.364.000 11.401.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.040.000 1.057.000 74.000 0 0
Sum anleggsmidler 41.306.000 29.725.000 21.854.000 23.364.000 11.401.000
Varebeholdning 4.490.000 3.977.000 2.274.000 1.825.000 890.000
Kundefordringer 2.911.000 3.937.000 2.664.000 1.053.000 1.889.000
Andre fordringer 507.000 99.000 106.000 72.000 300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.862.000 5.343.000 12.307.000 6.535.000 1.372.000
Sum omløpsmidler 18.770.000 13.356.000 17.351.000 9.485.000 4.451.000
Sum eiendeler 60.076.000 43.081.000 39.205.000 32.849.000 15.852.000
Sum opptjent egenkapital 20.260.000 14.797.000 9.372.000 6.388.000 3.941.000
Sum egenkapital 22.743.000 17.280.000 11.855.000 8.870.000 4.941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 937.000 985.000 846.000 905.000 949.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.463.000 19.576.000 21.404.000 19.739.000 9.199.000
Leverandørgjeld 2.625.000 2.491.000 1.794.000 895.000 630.000
Betalbar skatt 1.638.000 1.527.000 1.358.000 1.267.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 265.000 1.170.000 918.000 389.000 409.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.342.000 1.038.000 876.000 689.000 571.000
Sum kortsiktig gjeld 6.870.000 6.225.000 5.946.000 4.240.000 1.713.000
Sum gjeld og egenkapital 60.076.000 43.081.000 39.205.000 32.850.000 15.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.900.000 7.131.000 11.405.000 5.245.000 2.738.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.1 2.9 2.2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 2.5 1.9 2.1
Soliditet 37.9 40.1 30.2 27.0 31.2
Resultatgrad 17.6 21.9 22.8 23.0 21.9
Rentedekningsgrad 7.5 9.5 7.8 6.1 14.5
Gjeldsgrad 1.6 1.5 2.3 2.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 13.5 18.4 15.5 17.9 30.4
Signatur
27.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex