Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nor - X Industry AS
Juridisk navn:  Nor - X Industry AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70028100
Myklebust 225 Myklebust 225 Fax: 70028101
6082 Gursken 6082 Gursken
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sande i Møre og Romsdal
Org.nr: 985631344
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 4/5/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordal Revisjonsbureau AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.61%
Resultat  
  
-8.13%
Egenkapital  
  
-3.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 45.000 93.000 327.000 104.000 397.000
Resultat: -652.000 -603.000 -360.000 -1.338.000 -833.000
Egenkapital: 1.648.000 1.700.000 1.703.000 1.162.000 2.250.000
Regnskap for  Nor - X Industry AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 45.000 93.000 327.000 104.000 397.000
Driftskostnader -696.000 -694.000 -1.141.000 -1.441.000 -1.223.000
Driftsresultat -651.000 -602.000 -814.000 -1.336.000 -826.000
Finansinntekter 0 1.000 549.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -95.000 -2.000 -7.000
Finans 0 0 454.000 -2.000 -7.000
Resultat før skatt -652.000 -603.000 -360.000 -1.338.000 -833.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -652.000 -603.000 -360.000 -1.338.000 -833.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.000 595.000 1.171.000 1.904.000 2.549.000
Sum omløpsmidler 1.703.000 1.357.000 938.000 223.000 444.000
Sum eiendeler 1.910.000 1.952.000 2.109.000 2.127.000 2.993.000
Sum opptjent egenkapital -452.000 200.000 803.000 -43.943.000 -42.605.000
Sum egenkapital 1.648.000 1.700.000 1.703.000 1.162.000 2.250.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000 253.000 406.000 964.000 742.000
Sum gjeld og egenkapital 1.909.000 1.953.000 2.109.000 2.126.000 2.992.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 93.000 327.000 104.000 397.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 45.000 93.000 327.000 104.000 397.000
Varekostnad -69.000 -33.000 -264.000 -596.000 -127.000
Lønninger -41.000 0 0 0 6.000
Avskrivning -388.000 -576.000 -639.000 -645.000 -645.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -85.000 -238.000 -200.000 -457.000
Driftskostnader -696.000 -694.000 -1.141.000 -1.441.000 -1.223.000
Driftsresultat -651.000 -602.000 -814.000 -1.336.000 -826.000
Finansinntekter 0 1.000 549.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -95.000 -2.000 -7.000
Finans 0 0 454.000 -2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -652.000 -603.000 -360.000 -1.338.000 -833.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 201.000 590.000 1.166.000 1.804.000 2.443.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 1.000 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 99.000 99.000
Sum anleggsmidler 207.000 595.000 1.171.000 1.904.000 2.549.000
Varebeholdning 82.000 141.000 141.000 174.000 174.000
Kundefordringer 0 0 0 13.000 0
Andre fordringer 1.526.000 1.023.000 418.000 1.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 193.000 379.000 34.000 192.000
Sum omløpsmidler 1.703.000 1.357.000 938.000 223.000 444.000
Sum eiendeler 1.910.000 1.952.000 2.109.000 2.127.000 2.993.000
Sum opptjent egenkapital -452.000 200.000 803.000 -43.943.000 -42.605.000
Sum egenkapital 1.648.000 1.700.000 1.703.000 1.162.000 2.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 13.000 108.000 47.000 90.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254.000 235.000 294.000 913.000 648.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000 253.000 406.000 964.000 742.000
Sum gjeld og egenkapital 1.909.000 1.953.000 2.109.000 2.126.000 2.992.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.442.000 1.104.000 532.000 -741.000 -298.000
Likviditetsgrad 1 6.5 5.4 2.3 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 6.2 4.8 2.0 0.1 0.4
Soliditet 86.3 8 80.7 54.7 75.2
Resultatgrad -1446.7 -647.3 -248.9 -1284.6 -208.1
Rentedekningsgrad -2.8 -668.0 -118.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.8 0.3
Total kapitalrentabilitet -34.1 -30.8 -12.6 -62.8 -27.6
Signatur
21.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex