Nor Auto As
Juridisk navn:  Nor Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Årvollveien 56W Bjarne Skaus vei 9 Fax:
0590 Oslo 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 919072776
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/10/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 39.000
Resultat: 7.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Nor Auto As
Resultat 2017
Driftsinntekter 39.000
Driftskostnader -33.000
Driftsresultat 7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 7.000
Skattekostnad -2.000
Årsresultat 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 31.000
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 39.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -33.000
Driftskostnader -33.000
Driftsresultat 7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 24.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000
Sum omløpsmidler 31.000
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000
Likviditetsgrad 1 15.5
Likviditetsgrad 2 15.5
Soliditet 93.8
Resultatgrad 17.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 21.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex