Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Noraførr As
Juridisk navn:  Noraførr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tappeluftveien 551 Tappeluftveien 551 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 917135517
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/12/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
73%
Resultat  
  
-73.68%
Egenkapital  
  
-166.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 173.000 100.000 33.000
Resultat: -33.000 -19.000 3.000
Egenkapital: -20.000 30.000 2.000
Regnskap for  Noraførr As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 173.000 100.000 33.000
Driftskostnader -205.000 -118.000 -30.000
Driftsresultat -33.000 -19.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -33.000 -19.000 3.000
Skattekostnad 0 0 -1.000
Årsresultat -33.000 -19.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler -15.000 -33.000 -25.000
Sum eiendeler 13.000 -5.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 0 2.000
Sum egenkapital -20.000 30.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 12.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 42.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.000 50.000 33.000
Andre inntekter 0 50.000 0
Driftsinntekter 173.000 100.000 33.000
Varekostnad 0 -29.000 0
Lønninger -57.000 -5.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -84.000 -30.000
Driftskostnader -205.000 -118.000 -30.000
Driftsresultat -33.000 -19.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -33.000 -19.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler -15.000 -33.000 -25.000
Sum eiendeler 13.000 -5.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 0 2.000
Sum egenkapital -20.000 30.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 6.000 0
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter -16.000 -10.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 12.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 42.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -78.000 -45.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 -2.8
Likviditetsgrad 2 -0.2 -2.8
Soliditet -46.5 71.4 66.7
Resultatgrad -19.1 9.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -76.7 -45.2 1
Signatur
20.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex