Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norbye Industriservice AS
Juridisk navn:  Norbye Industriservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77841720
Øyjordnesveien 28 Øyjordnesveien 28 Fax: 77840340
9310 Sørreisa 9310 Sørreisa
Fylke: Kommune:
Troms Sørreisa
Org.nr: 979305591
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Senja Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.44%
Resultat  
  
143.06%
Egenkapital  
  
40.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.179.000 12.736.000 15.087.000 10.581.000 8.872.000
Resultat: 700.000 288.000 383.000 34.000 251.000
Egenkapital: 1.863.000 1.322.000 1.103.000 813.000 784.000
Regnskap for  Norbye Industriservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.179.000 12.736.000 15.087.000 10.581.000 8.872.000
Driftskostnader -19.415.000 -12.340.000 -14.650.000 -10.475.000 -8.581.000
Driftsresultat 764.000 396.000 436.000 105.000 290.000
Finansinntekter 0 -1.000 0 0 0
Finanskostnader -64.000 -107.000 -54.000 -71.000 -38.000
Finans -64.000 -108.000 -54.000 -71.000 -38.000
Resultat før skatt 700.000 288.000 383.000 34.000 251.000
Skattekostnad -160.000 -69.000 -94.000 -5.000 -68.000
Årsresultat 540.000 220.000 289.000 30.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 890.000 747.000 716.000 795.000 281.000
Sum omløpsmidler 4.635.000 2.293.000 2.640.000 2.334.000 1.433.000
Sum eiendeler 5.525.000 3.040.000 3.356.000 3.129.000 1.714.000
Sum opptjent egenkapital 1.610.000 1.069.000 850.000 560.000 531.000
Sum egenkapital 1.863.000 1.322.000 1.103.000 813.000 784.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 280.000 479.000 676.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 3.494.000 1.437.000 1.775.000 1.639.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 5.524.000 3.039.000 3.357.000 3.128.000 1.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.147.000 12.699.000 15.087.000 10.431.000 8.872.000
Andre inntekter 32.000 37.000 0 150.000 0
Driftsinntekter 20.179.000 12.736.000 15.087.000 10.581.000 8.872.000
Varekostnad -11.615.000 -5.876.000 -8.518.000 -5.236.000 -4.303.000
Lønninger -5.030.000 -4.047.000 -3.876.000 -3.240.000 -2.717.000
Avskrivning -227.000 -215.000 -215.000 -254.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.543.000 -2.202.000 -2.041.000 -1.745.000 -1.416.000
Driftskostnader -19.415.000 -12.340.000 -14.650.000 -10.475.000 -8.581.000
Driftsresultat 764.000 396.000 436.000 105.000 290.000
Finansinntekter 0 -1.000 0 0 0
Finanskostnader -64.000 -107.000 -54.000 -71.000 -38.000
Finans -64.000 -108.000 -54.000 -71.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 540.000 220.000 289.000 30.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 12.000 15.000 0 0
Driftsløsøre 855.000 735.000 701.000 795.000 281.000
Sum varige driftsmidler 863.000 747.000 716.000 795.000 281.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 890.000 747.000 716.000 795.000 281.000
Varebeholdning 256.000 421.000 280.000 791.000 599.000
Kundefordringer 3.827.000 638.000 787.000 1.202.000 203.000
Andre fordringer 148.000 614.000 78.000 339.000 546.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 404.000 620.000 1.496.000 2.000 85.000
Sum omløpsmidler 4.635.000 2.293.000 2.640.000 2.334.000 1.433.000
Sum eiendeler 5.525.000 3.040.000 3.356.000 3.129.000 1.714.000
Sum opptjent egenkapital 1.610.000 1.069.000 850.000 560.000 531.000
Sum egenkapital 1.863.000 1.322.000 1.103.000 813.000 784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 62.000 65.000 71.000 85.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 489.000 0
Sum langsiktig gjeld 167.000 280.000 479.000 676.000 274.000
Leverandørgjeld 1.206.000 364.000 534.000 496.000 5.000
Betalbar skatt 163.000 71.000 100.000 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.561.000 540.000 729.000 259.000 380.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 565.000 462.000 412.000 378.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 3.494.000 1.437.000 1.775.000 1.639.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 5.524.000 3.039.000 3.357.000 3.128.000 1.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.141.000 856.000 865.000 695.000 776.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.5 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.0 1.3
Soliditet 33.7 43.5 32.9 26.0 45.7
Resultatgrad 3.8 3.1 2.9 1.0 3.3
Rentedekningsgrad 11.9 3.7 8.1 1.5 7.6
Gjeldsgrad 2 1.3 2 2.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 13.8 1 1 3.4 16.9
Signatur
28.06.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex