Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordøsterdalsmuseet
Juridisk navn:  Nordøsterdalsmuseet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62480870
C/O Siri Jarandsen Strømmevold Rørosveien 24 Kongsveien 6 Fax: 62480666
2500 Tynset 2500 Tynset
Fylke: Kommune:
Hedmark Tynset
Org.nr: 971445726
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
-0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 145.000 224.000
Resultat: -2.000 -3.000 -3.000 63.000 135.000
Egenkapital: 1.087.000 1.089.000 1.093.000 1.096.000 1.033.000
Regnskap for  Nordøsterdalsmuseet
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 145.000 224.000
Driftskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -76.000 -76.000
Driftsresultat -4.000 -4.000 -4.000 69.000 149.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 -15.000
Finans 2.000 1.000 1.000 -6.000 -14.000
Resultat før skatt -2.000 -3.000 -3.000 63.000 135.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -3.000 -3.000 63.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 941.000 945.000 949.000 953.000 1.028.000
Sum omløpsmidler 147.000 241.000 239.000 237.000 214.000
Sum eiendeler 1.088.000 1.186.000 1.188.000 1.190.000 1.242.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 939.000 943.000 946.000 883.000
Sum egenkapital 1.087.000 1.089.000 1.093.000 1.096.000 1.033.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 138.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 96.000 95.000 94.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 1.088.000 1.185.000 1.188.000 1.190.000 1.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 145.000 224.000
Driftsinntekter 0 0 0 145.000 224.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -76.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -76.000 -76.000
Driftsresultat -4.000 -4.000 -4.000 69.000 149.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 -15.000
Finans 2.000 1.000 1.000 -6.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -3.000 -3.000 63.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 323.000 327.000 331.000 335.000 411.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000
Sum varige driftsmidler 441.000 445.000 449.000 453.000 528.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 941.000 945.000 949.000 953.000 1.028.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 147.000 241.000 239.000 237.000 214.000
Sum omløpsmidler 147.000 241.000 239.000 237.000 214.000
Sum eiendeler 1.088.000 1.186.000 1.188.000 1.190.000 1.242.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 939.000 943.000 946.000 883.000
Sum egenkapital 1.087.000 1.089.000 1.093.000 1.096.000 1.033.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 138.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 96.000 95.000 94.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 96.000 95.000 94.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 1.088.000 1.185.000 1.188.000 1.190.000 1.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 146.000 145.000 144.000 143.000 142.000
Likviditetsgrad 1 1 2.5 2.5 2.5 3.0
Likviditetsgrad 2 1 2.5 2.6 2.6 3.0
Soliditet 99.9 91.9 92.0 92.1 83.1
Resultatgrad 47.6 66.5
Rentedekningsgrad 10.0 10.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.3 -0.3 5.9 12.1
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex