Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nord Norsk Kulde As
Juridisk navn:  Nord Norsk Kulde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91628890
Skomakerholtet 12 Skomakerholtet 12 Fax:
9537 Tverrelvdalen 9537 Tverrelvdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 994538497
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
14.85%
Resultat  
  
397.56%
Egenkapital  
  
18.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.645.000 4.915.000 3.950.000 3.306.000 46.000
Resultat: 204.000 41.000 258.000 583.000 -60.000
Egenkapital: 1.027.000 868.000 836.000 640.000 202.000
Regnskap for  Nord Norsk Kulde As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.645.000 4.915.000 3.950.000 3.306.000 46.000
Driftskostnader -5.401.000 -4.862.000 -3.668.000 -2.699.000 -126.000
Driftsresultat 245.000 53.000 283.000 606.000 -80.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 60.000
Finanskostnader -42.000 -13.000 -26.000 -24.000 -40.000
Finans -42.000 -13.000 -25.000 -24.000 20.000
Resultat før skatt 204.000 41.000 258.000 583.000 -60.000
Skattekostnad -45.000 -9.000 -62.000 -145.000 17.000
Årsresultat 159.000 32.000 197.000 438.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 905.000 351.000 86.000 471.000 127.000
Sum omløpsmidler 1.356.000 1.180.000 1.318.000 1.240.000 101.000
Sum eiendeler 2.261.000 1.531.000 1.404.000 1.711.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 993.000 834.000 802.000 606.000 168.000
Sum egenkapital 1.027.000 868.000 836.000 640.000 202.000
Sum langsiktig gjeld 672.000 104.000 9.000 470.000 0
Sum kortsiktig gjeld 562.000 559.000 559.000 600.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 2.261.000 1.531.000 1.404.000 1.710.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.645.000 4.915.000 3.849.000 3.306.000 46.000
Andre inntekter 0 0 101.000 0 0
Driftsinntekter 5.645.000 4.915.000 3.950.000 3.306.000 46.000
Varekostnad -2.921.000 -2.838.000 -1.803.000 -1.510.000 0
Lønninger -1.397.000 -1.216.000 -1.143.000 -708.000 -82.000
Avskrivning -164.000 -70.000 -124.000 -90.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -919.000 -738.000 -598.000 -391.000 -27.000
Driftskostnader -5.401.000 -4.862.000 -3.668.000 -2.699.000 -126.000
Driftsresultat 245.000 53.000 283.000 606.000 -80.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 60.000
Finanskostnader -42.000 -13.000 -26.000 -24.000 -40.000
Finans -42.000 -13.000 -25.000 -24.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 159.000 32.000 197.000 438.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 471.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 428.000 346.000 81.000 466.000 66.000
Sum varige driftsmidler 900.000 346.000 81.000 466.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 905.000 351.000 86.000 471.000 127.000
Varebeholdning 354.000 309.000 269.000 165.000 0
Kundefordringer 326.000 250.000 269.000 195.000 0
Andre fordringer 43.000 90.000 86.000 51.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 632.000 531.000 694.000 830.000 96.000
Sum omløpsmidler 1.356.000 1.180.000 1.318.000 1.240.000 101.000
Sum eiendeler 2.261.000 1.531.000 1.404.000 1.711.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 993.000 834.000 802.000 606.000 168.000
Sum egenkapital 1.027.000 868.000 836.000 640.000 202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 9.000 9.000 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 672.000 104.000 9.000 470.000 0
Leverandørgjeld 233.000 290.000 233.000 101.000 -3.000
Betalbar skatt 36.000 10.000 65.000 76.000 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 128.000 147.000 347.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 131.000 114.000 76.000 0
Sum kortsiktig gjeld 562.000 559.000 559.000 600.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 2.261.000 1.531.000 1.404.000 1.710.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 794.000 621.000 759.000 640.000 75.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.1 2.4 2.1 3.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.9 1.8 3.9
Soliditet 45.4 56.7 59.5 37.4 88.6
Resultatgrad 4.3 1.1 7.2 18.3 -173.9
Rentedekningsgrad 5.8 4.1 10.9 25.3 -0.5
Gjeldsgrad 1.2 0.8 0.7 1.7 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.8 3.5 20.2 35.4 -8.8
Signatur
16.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex