Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordaker Holding AS
Juridisk navn:  Nordaker Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aslakveien 12C Gaupås Fax:
0753 Oslo 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 989196073
Aksjekapital: 100.200 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-29.92%
Egenkapital  
  
11.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 438.000 625.000 1.053.000 824.000 953.000
Egenkapital: 338.000 304.000 731.000 582.000 964.000
Regnskap for  Nordaker Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -13.000 -39.000 -223.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -38.000 -223.000 -11.000
Finansinntekter 410.000 637.000 1.092.000 1.047.000 965.000
Finanskostnader 41.000 0 0 0 0
Finans 451.000 637.000 1.092.000 1.047.000 965.000
Resultat før skatt 438.000 625.000 1.053.000 824.000 953.000
Skattekostnad 0 -2.000 -4.000 -6.000 -7.000
Årsresultat 438.000 623.000 1.049.000 818.000 946.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 250.000 250.000 249.000 462.000
Sum omløpsmidler 452.000 656.000 485.000 340.000 509.000
Sum eiendeler 743.000 906.000 735.000 589.000 971.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 105.000 532.000 383.000 764.000
Sum egenkapital 338.000 304.000 731.000 582.000 964.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 405.000 602.000 4.000 6.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 906.000 735.000 588.000 970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -21.000 -213.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -13.000 -18.000 -10.000 -11.000
Driftskostnader -13.000 -13.000 -39.000 -223.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -38.000 -223.000 -11.000
Finansinntekter 410.000 637.000 1.092.000 1.047.000 965.000
Finanskostnader 41.000 0 0 0 0
Finans 451.000 637.000 1.092.000 1.047.000 965.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -405.000 -1.050.000 -900.000 0 0
Årsresultat 438.000 623.000 1.049.000 818.000 946.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 291.000 250.000 250.000 249.000 462.000
Sum anleggsmidler 291.000 250.000 250.000 249.000 462.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 15.000 15.000 39.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 436.000 641.000 470.000 301.000 471.000
Sum omløpsmidler 452.000 656.000 485.000 340.000 509.000
Sum eiendeler 743.000 906.000 735.000 589.000 971.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 105.000 532.000 383.000 764.000
Sum egenkapital 338.000 304.000 731.000 582.000 964.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 2.000 4.000 6.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -405.000 -1.050.000 -900.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 405.000 602.000 4.000 6.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 906.000 735.000 588.000 970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 54.000 481.000 334.000 502.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 121.3 56.7 72.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 121.3 56.7 72.8
Soliditet 45.5 33.6 99.5 99.0 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.3
Gjeldsgrad 1.2 2 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 53.4 68.9 143.4 140.1 98.2
Signatur
07.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex