Nordbøåsen Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Nordbøåsen Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40408079
Nordbøvegen 65 Nordbøvegen 65 Fax:
3803 Bø I Telemark 3803 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 997681797
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.77%
Resultat  
  
-45.97%
Egenkapital  
  
8.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.519.000 6.321.000 4.757.000 14.322.000 12.550.000
Resultat: 449.000 831.000 489.000 1.646.000 1.450.000
Egenkapital: 4.691.000 4.340.000 3.672.000 3.279.000 6.000
Regnskap for  Nordbøåsen Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.519.000 6.321.000 4.757.000 14.322.000 12.550.000
Driftskostnader -7.950.000 -4.207.000 -4.199.000 -12.676.000 -11.101.000
Driftsresultat 569.000 2.114.000 557.000 1.646.000 1.449.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -120.000 -1.283.000 -69.000 -1.000 0
Finans -120.000 -1.283.000 -69.000 0 0
Resultat før skatt 449.000 831.000 489.000 1.646.000 1.450.000
Skattekostnad -99.000 -162.000 -97.000 -373.000 0
Årsresultat 351.000 669.000 392.000 1.273.000 1.450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 33.000 48.000 60.000 0
Sum omløpsmidler 39.721.000 33.769.000 36.733.000 28.827.000 30.710.000
Sum eiendeler 39.739.000 33.802.000 36.781.000 28.887.000 30.710.000
Sum opptjent egenkapital 2.591.000 2.240.000 1.572.000 1.179.000 -94.000
Sum egenkapital 4.691.000 4.340.000 3.672.000 3.279.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 27.714.000 25.541.000 28.705.000 20.328.000 27.388.000
Sum kortsiktig gjeld 7.334.000 3.920.000 4.405.000 5.280.000 3.316.000
Sum gjeld og egenkapital 39.739.000 33.801.000 36.782.000 28.887.000 30.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.519.000 6.320.000 4.720.000 14.295.000 12.550.000
Andre inntekter 0 1.000 37.000 27.000 0
Driftsinntekter 8.519.000 6.321.000 4.757.000 14.322.000 12.550.000
Varekostnad 0 0 0 0 -11.044.000
Lønninger 0 0 -15.000 -12.000 0
Avskrivning -15.000 -15.000 -12.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -230.000 -176.000 -150.000 -99.000 -57.000
Driftskostnader -7.950.000 -4.207.000 -4.199.000 -12.676.000 -11.101.000
Driftsresultat 569.000 2.114.000 557.000 1.646.000 1.449.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -120.000 -1.283.000 -69.000 -1.000 0
Finans -120.000 -1.283.000 -69.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 351.000 669.000 392.000 1.273.000 1.450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 33.000 48.000 60.000 0
Sum varige driftsmidler 18.000 33.000 48.000 60.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 33.000 48.000 60.000 0
Varebeholdning 38.861.000 33.095.000 35.851.000 23.500.000 29.931.000
Kundefordringer 842.000 660.000 452.000 4.414.000 779.000
Andre fordringer 0 1.000 430.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 13.000 1.000 913.000 0
Sum omløpsmidler 39.721.000 33.769.000 36.733.000 28.827.000 30.710.000
Sum eiendeler 39.739.000 33.802.000 36.781.000 28.887.000 30.710.000
Sum opptjent egenkapital 2.591.000 2.240.000 1.572.000 1.179.000 -94.000
Sum egenkapital 4.691.000 4.340.000 3.672.000 3.279.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 731.000 632.000 470.000 373.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.714.000 25.541.000 28.705.000 20.328.000 27.388.000
Leverandørgjeld 3.303.000 86.000 1.897.000 993.000 3.316.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 5.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.032.000 3.834.000 2.508.000 4.282.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.334.000 3.920.000 4.405.000 5.280.000 3.316.000
Sum gjeld og egenkapital 39.739.000 33.801.000 36.782.000 28.887.000 30.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.387.000 29.849.000 32.328.000 23.547.000 27.394.000
Likviditetsgrad 1 5.4 8.6 8.3 5 9.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 1 0.3
Soliditet 11.8 12.8 1 11.4 0.0
Resultatgrad 6.7 33.4 11.7 11.5 11.5
Rentedekningsgrad 4.7 1.6 8.1 1
Gjeldsgrad 7.5 6.8 9 7.8 5117.3
Total kapitalrentabilitet 1.4 6.3 1.5 5.7 4.7
Signatur
09.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex