Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordbye & Co Divisjon Hengere AS
Juridisk navn:  Nordbye & Co Divisjon Hengere AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67167990
Skjoldenveien 130 Skjoldenveien 130 Fax: 67167991
1815 Askim 1815 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 839560052
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandvika Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.45%
Resultat  
  
22.38%
Egenkapital  
  
-71.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.000 44.000 36.000 80.000 0
Resultat: -111.000 -143.000 -209.000 -99.000 -24.000
Egenkapital: 44.000 154.000 285.000 494.000 593.000
Regnskap for  Nordbye & Co Divisjon Hengere AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.000 44.000 36.000 80.000 0
Driftskostnader -134.000 -186.000 -244.000 -90.000 -6.000
Driftsresultat -111.000 -142.000 -208.000 -11.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 -5.000
Finanskostnader 0 0 0 -89.000 -14.000
Finans 0 0 0 -88.000 -19.000
Resultat før skatt -111.000 -143.000 -209.000 -99.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 -143.000 -209.000 -99.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.000 156.000 292.000 532.000 610.000
Sum eiendeler 13.000 156.000 292.000 532.000 610.000
Sum opptjent egenkapital -156.000 -46.000 85.000 294.000 393.000
Sum egenkapital 44.000 154.000 285.000 494.000 593.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -31.000 1.000 7.000 38.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 155.000 292.000 532.000 611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.000 44.000 36.000 80.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 24.000 44.000 36.000 80.000 0
Varekostnad -39.000 -89.000 -155.000 -69.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -97.000 -89.000 -16.000 -6.000
Driftskostnader -134.000 -186.000 -244.000 -90.000 -6.000
Driftsresultat -111.000 -142.000 -208.000 -11.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 -5.000
Finanskostnader 0 0 0 -89.000 -14.000
Finans 0 0 0 -88.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 -143.000 -209.000 -99.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 8.000 0 95.000 0
Andre fordringer 0 152.000 275.000 441.000 528.000
Sum investeringer -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 77.000
Kasse, bank 4.000 6.000 27.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 13.000 156.000 292.000 532.000 610.000
Sum eiendeler 13.000 156.000 292.000 532.000 610.000
Sum opptjent egenkapital -156.000 -46.000 85.000 294.000 393.000
Sum egenkapital 44.000 154.000 285.000 494.000 593.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 5.000 3.000 19.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -3.000 -8.000 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -50.000 0 12.000 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld -31.000 1.000 7.000 38.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 155.000 292.000 532.000 611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 155.000 285.000 494.000 592.000
Likviditetsgrad 1 -0.4 1 41.7 1 33.9
Likviditetsgrad 2 -0.4 1 41.7 1 33.9
Soliditet 338.5 99.4 97.6 92.9 97.1
Resultatgrad -462.5 -322.7 -577.8 -13.8
Rentedekningsgrad -0.1 -0.8
Gjeldsgrad -0.7 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -853.8 -91.6 -71.2 -1.9 -1.8
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex