Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norddal Geologisenter As
Juridisk navn:  Norddal Geologisenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Hallvar Eide Øvlandsvegen 46 Dalsbygda Fax:
6240 Ørskog 6214 Norddal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 821194342
Aksjekapital: 33.334 NOK
Etableringsdato: 8/3/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 29.000
Resultat: 1.000
Egenkapital: 25.000
Regnskap for  Norddal Geologisenter As
Resultat 2018
Driftsinntekter 29.000
Driftskostnader -28.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 55.000
Sum eiendeler 55.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 25.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000
Andre inntekter 10.000
Driftsinntekter 29.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -28.000
Driftskostnader -28.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 55.000
Sum omløpsmidler 55.000
Sum eiendeler 55.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8
Soliditet 45.5
Resultatgrad 3.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2
Total kapitalrentabilitet 1.8
Signatur
06.08.2018
Prokurister
06.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex