Nordent AS
Juridisk navn:  Nordent AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61264222
Postboks 404 Høstmælingsvegen 36 Fax:
2603 Lillehammer 2611 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 991866523
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/16/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.87%
Resultat  
  
109.68%
Egenkapital  
  
7.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.229.000 1.334.000 1.405.000 1.191.000 1.203.000
Resultat: 6.000 -62.000 -153.000 164.000 -172.000
Egenkapital: -92.000 -99.000 -37.000 131.000 9.000
Regnskap for  Nordent AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.229.000 1.334.000 1.405.000 1.191.000 1.203.000
Driftskostnader -1.212.000 -1.387.000 -1.552.000 -1.017.000 -1.366.000
Driftsresultat 16.000 -53.000 -147.000 174.000 -163.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -6.000 -10.000 -10.000
Finans -9.000 -8.000 -6.000 -10.000 -10.000
Resultat før skatt 6.000 -62.000 -153.000 164.000 -172.000
Skattekostnad 0 0 -14.000 -42.000 42.000
Årsresultat 6.000 -62.000 -168.000 122.000 -130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 44.000 108.000 200.000
Sum omløpsmidler 261.000 218.000 238.000 238.000 168.000
Sum eiendeler 261.000 218.000 282.000 346.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -199.000 -137.000 31.000 -91.000
Sum egenkapital -92.000 -99.000 -37.000 131.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 65.000 97.000 128.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 252.000 222.000 87.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 218.000 282.000 346.000 369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.229.000 1.334.000 1.405.000 1.191.000 1.203.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.229.000 1.334.000 1.405.000 1.191.000 1.203.000
Varekostnad -139.000 -223.000 -250.000 -142.000 -144.000
Lønninger -818.000 -862.000 -963.000 -556.000 -882.000
Avskrivning 0 -44.000 -49.000 -54.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -258.000 -290.000 -265.000 -285.000
Driftskostnader -1.212.000 -1.387.000 -1.552.000 -1.017.000 -1.366.000
Driftsresultat 16.000 -53.000 -147.000 174.000 -163.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -6.000 -10.000 -10.000
Finans -9.000 -8.000 -6.000 -10.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -62.000 -168.000 122.000 -130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 14.000 53.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 44.000 94.000 147.000
Sum varige driftsmidler 0 0 44.000 94.000 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 44.000 108.000 200.000
Varebeholdning 9.000 10.000 9.000 8.000 9.000
Kundefordringer 205.000 182.000 162.000 100.000 124.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 2.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 24.000 64.000 129.000 17.000
Sum omløpsmidler 261.000 218.000 238.000 238.000 168.000
Sum eiendeler 261.000 218.000 282.000 346.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -199.000 -137.000 31.000 -91.000
Sum egenkapital -92.000 -99.000 -37.000 131.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 65.000 97.000 128.000 160.000
Leverandørgjeld 6.000 34.000 31.000 1.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 39.000 72.000 26.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 266.000 178.000 119.000 57.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 252.000 222.000 87.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 218.000 282.000 346.000 369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -58.000 -34.000 16.000 151.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 2.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1 2.6 0.8
Soliditet -35.2 -45.4 -13.1 37.9 2.4
Resultatgrad 1.3 - -10.5 14.6 -13.5
Rentedekningsgrad 1.8 -6.6 -24.5 17.4 -16.3
Gjeldsgrad -3.8 -3.2 -8.6 1.6 40.0
Total kapitalrentabilitet 6.1 -24.3 -52.1 50.3 -44.2
Signatur
09.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex