Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norder I Viken AS
Juridisk navn:  Norder I Viken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22008080
Rammeveien 90 Rammeveien 90 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 993518336
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.28%
Resultat  
  
-72.94%
Egenkapital  
  
86.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.007.000 723.000 405.000 979.000 1.209.000
Resultat: -5.387.000 -3.115.000 -2.146.000 -1.662.000 -2.142.000
Egenkapital: -3.113.000 -22.726.000 -19.611.000 -17.465.000 -15.803.000
Regnskap for  Norder I Viken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.007.000 723.000 405.000 979.000 1.209.000
Driftskostnader -6.401.000 -3.842.000 -2.552.000 -2.644.000 -3.364.000
Driftsresultat -5.394.000 -3.120.000 -2.147.000 -1.666.000 -2.155.000
Finansinntekter 7.000 5.000 2.000 4.000 16.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 -3.000
Finans 7.000 4.000 1.000 4.000 13.000
Resultat før skatt -5.387.000 -3.115.000 -2.146.000 -1.662.000 -2.142.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.387.000 -3.115.000 -2.146.000 -1.662.000 -2.142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 980.000 633.000 752.000 809.000 733.000
Sum omløpsmidler 1.260.000 882.000 418.000 587.000 431.000
Sum eiendeler 2.240.000 1.515.000 1.170.000 1.396.000 1.164.000
Sum opptjent egenkapital -29.113.000 -24.126.000 -21.011.000 -18.865.000 -17.203.000
Sum egenkapital -3.113.000 -22.726.000 -19.611.000 -17.465.000 -15.803.000
Sum langsiktig gjeld 3.301.000 23.653.000 20.536.000 18.655.000 16.651.000
Sum kortsiktig gjeld 2.052.000 589.000 246.000 206.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 2.240.000 1.516.000 1.171.000 1.396.000 1.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 614.000 319.000 207.000 688.000 956.000
Andre inntekter 393.000 404.000 198.000 291.000 253.000
Driftsinntekter 1.007.000 723.000 405.000 979.000 1.209.000
Varekostnad -447.000 -130.000 -233.000 -502.000 -504.000
Lønninger -2.625.000 -2.247.000 -1.230.000 -912.000 -1.525.000
Avskrivning -221.000 -156.000 -168.000 -224.000 -212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.108.000 -1.309.000 -921.000 -1.006.000 -1.123.000
Driftskostnader -6.401.000 -3.842.000 -2.552.000 -2.644.000 -3.364.000
Driftsresultat -5.394.000 -3.120.000 -2.147.000 -1.666.000 -2.155.000
Finansinntekter 7.000 5.000 2.000 4.000 16.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 -3.000
Finans 7.000 4.000 1.000 4.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.387.000 -3.115.000 -2.146.000 -1.662.000 -2.142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 889.000 580.000 685.000 728.000 646.000
Driftsløsøre 80.000 42.000 56.000 70.000 76.000
Sum varige driftsmidler 969.000 622.000 741.000 798.000 722.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 980.000 633.000 752.000 809.000 733.000
Varebeholdning 292.000 158.000 128.000 140.000 179.000
Kundefordringer 244.000 28.000 25.000 126.000 102.000
Andre fordringer 566.000 479.000 54.000 52.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 157.000 217.000 211.000 269.000 124.000
Sum omløpsmidler 1.260.000 882.000 418.000 587.000 431.000
Sum eiendeler 2.240.000 1.515.000 1.170.000 1.396.000 1.164.000
Sum opptjent egenkapital -29.113.000 -24.126.000 -21.011.000 -18.865.000 -17.203.000
Sum egenkapital -3.113.000 -22.726.000 -19.611.000 -17.465.000 -15.803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.301.000 23.653.000 20.536.000 18.655.000 16.651.000
Leverandørgjeld 481.000 216.000 56.000 105.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 111.000 95.000 50.000 9.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.460.000 277.000 139.000 92.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 2.052.000 589.000 246.000 206.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 2.240.000 1.516.000 1.171.000 1.396.000 1.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -792.000 293.000 172.000 381.000 114.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.5 1.7 2.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 1.2 1.2 2.2 0.8
Soliditet -1499.1 -1674.7 -1251.1 -1356.5
Resultatgrad -535.7 -431.5 -530.1 -170.2 -178.2
Rentedekningsgrad -713.0
Gjeldsgrad -1.7 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -240.5 -205.5 -183.2 -119.1 -183.6
Signatur
12.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex