Nordfjell Holding AS
Juridisk navn:  Nordfjell Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95113997
C/O André Nordsti Nordåsneset 13 C/O André Nordsti Nordåsneset 13 Fax:
5235 Rådal 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989027026
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vd Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.11%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 139.000 131.000 135.000 998.000 156.000
Egenkapital: 8.697.000 8.697.000 8.697.000 8.697.000 8.034.000
Regnskap for  Nordfjell Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -38.000 -36.000 -36.000 -32.000
Driftsresultat -32.000 -38.000 -36.000 -36.000 -32.000
Finansinntekter 176.000 176.000 177.000 1.042.000 206.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -18.000
Finans 171.000 169.000 171.000 1.035.000 188.000
Resultat før skatt 139.000 131.000 135.000 998.000 156.000
Skattekostnad -32.000 -31.000 -34.000 -37.000 -42.000
Årsresultat 107.000 100.000 102.000 961.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.294.000 8.294.000 8.294.000 8.294.000 8.744.000
Sum omløpsmidler 1.292.000 1.317.000 1.285.000 1.285.000 381.000
Sum eiendeler 9.586.000 9.611.000 9.579.000 9.579.000 9.125.000
Sum opptjent egenkapital 8.597.000 8.597.000 8.597.000 8.597.000 7.934.000
Sum egenkapital 8.697.000 8.697.000 8.697.000 8.697.000 8.034.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 889.000 914.000 882.000 882.000 1.091.000
Sum gjeld og egenkapital 9.586.000 9.611.000 9.579.000 9.579.000 9.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -38.000 -36.000 -36.000 -32.000
Driftskostnader -32.000 -38.000 -36.000 -36.000 -32.000
Driftsresultat -32.000 -38.000 -36.000 -36.000 -32.000
Finansinntekter 176.000 176.000 177.000 1.042.000 206.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -6.000 -7.000 -18.000
Finans 171.000 169.000 171.000 1.035.000 188.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat 107.000 100.000 102.000 961.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Sum varige driftsmidler 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.211.000 8.211.000 8.211.000 8.211.000 8.661.000
Sum anleggsmidler 8.294.000 8.294.000 8.294.000 8.294.000 8.744.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.292.000 1.317.000 1.285.000 1.285.000 381.000
Sum omløpsmidler 1.292.000 1.317.000 1.285.000 1.285.000 381.000
Sum eiendeler 9.586.000 9.611.000 9.579.000 9.579.000 9.125.000
Sum opptjent egenkapital 8.597.000 8.597.000 8.597.000 8.597.000 7.934.000
Sum egenkapital 8.697.000 8.697.000 8.697.000 8.697.000 8.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 139.000 165.000 135.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 749.000 749.000 747.000 882.000 1.091.000
Sum kortsiktig gjeld 889.000 914.000 882.000 882.000 1.091.000
Sum gjeld og egenkapital 9.586.000 9.611.000 9.579.000 9.579.000 9.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 403.000 403.000 403.000 403.000 -710.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.5 1.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.5 1.5 0.4
Soliditet 90.7 90.5 90.8 90.8 88.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.4 -5.4 143.7 9.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.5 1.4 1.5 10.5 1.9
Signatur
27.04.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex