Nordic Accounting As
Juridisk navn:  Nordic Accounting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23623050
C. J. Hambros Plass 2C C. J. Hambros Plass 2C Fax:
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913397460
Aksjekapital: 380.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/10/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Nye Glommen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.9%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
773.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.239.000 4.411.000 4.345.000 3.531.000
Resultat: 151.000 151.000 504.000 477.000
Egenkapital: 524.000 60.000 96.000 28.000
Regnskap for  Nordic Accounting As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.239.000 4.411.000 4.345.000 3.531.000
Driftskostnader -4.073.000 -4.235.000 -3.732.000 -3.299.000
Driftsresultat 166.000 176.000 613.000 232.000
Finansinntekter 9.000 9.000 21.000 304.000
Finanskostnader -24.000 -34.000 -131.000 -59.000
Finans -15.000 -25.000 -110.000 245.000
Resultat før skatt 151.000 151.000 504.000 477.000
Skattekostnad -37.000 -37.000 -253.000 0
Årsresultat 114.000 115.000 250.000 477.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 21.000 114.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.518.000 977.000 857.000 1.042.000
Sum eiendeler 1.521.000 998.000 971.000 1.253.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 20.000 56.000 -12.000
Sum egenkapital 524.000 60.000 96.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 219.000 231.000 955.000
Sum kortsiktig gjeld 998.000 719.000 644.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 1.522.000 998.000 971.000 1.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.238.000 4.403.000 4.331.000 3.349.000
Andre inntekter 1.000 8.000 14.000 182.000
Driftsinntekter 4.239.000 4.411.000 4.345.000 3.531.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -648.000 -216.000 -392.000 -700.000
Avskrivning -18.000 -26.000 -44.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.407.000 -3.993.000 -3.296.000 -2.553.000
Driftskostnader -4.073.000 -4.235.000 -3.732.000 -3.299.000
Driftsresultat 166.000 176.000 613.000 232.000
Finansinntekter 9.000 9.000 21.000 304.000
Finanskostnader -24.000 -34.000 -131.000 -59.000
Finans -15.000 -25.000 -110.000 245.000
Konsernbidrag 0 0 -183.000 -219.000
Utbytte 0 -150.000 0 0
Årsresultat 114.000 115.000 250.000 477.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 67.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 21.000 47.000 91.000
Sum varige driftsmidler 3.000 21.000 47.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 120.000
Sum anleggsmidler 3.000 21.000 114.000 211.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 538.000 516.000 530.000 448.000
Andre fordringer 70.000 68.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 910.000 392.000 326.000 594.000
Sum omløpsmidler 1.518.000 977.000 857.000 1.042.000
Sum eiendeler 1.521.000 998.000 971.000 1.253.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 20.000 56.000 -12.000
Sum egenkapital 524.000 60.000 96.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 250.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 219.000 231.000 955.000
Leverandørgjeld 623.000 277.000 348.000 203.000
Betalbar skatt 37.000 37.000 104.000 -81.000
Skyldig offentlige avgifter 154.000 111.000 123.000 84.000
Utbytte 0 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 44.000 69.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 998.000 719.000 644.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 1.522.000 998.000 971.000 1.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 520.000 258.000 213.000 772.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 3.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 3.9
Soliditet 34.4 6 9.9 2.2
Resultatgrad 3.9 4 14.1 6.6
Rentedekningsgrad 6.9 5.2 4.8 9.1
Gjeldsgrad 1.9 15.6 9.1 43.8
Total kapitalrentabilitet 11.5 18.5 65.3 42.8
Signatur
16.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex